hebrejština editovat

nevokalizovaný zápis editovat

význam editovat

  1. אֵיפֹה
  2. אֵיפָה