Možná hledáte as, , , As, äs, ás, , , ås, Ås, , AS, aS, a. s., a/s, nebo .

češtinaEditovat

výslovnostEditovat

příponaEditovat

významEditovat

  1. tvoří z adjektiv expresivní jména mužských nositelů vlastností[1][2]
  2. tvoří ze substantiv zveličelá jména na základě přídatného znaku velkých rozměrů, případně subjektivního hodnocení s velkou mírou negativně laděné expresivity[3]
  3. jiné

slova, v nichž -as není příponaEditovat

apod.

souvisejícíEditovat

esperantoEditovat

příponaEditovat

významEditovat

  1. vyjádření přítomného času slovesa

litevštinaEditovat

výslovnostEditovat

významEditovat

  1. přípona nominativu singuláru některých lemmat (podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen) rodu mužského, tvrdé vzory

poznámkyEditovat

  1. Příruční mluvnice češtiny. Editoři: Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. 2. opravené vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-980-5. S. 134.
  2. MEJSTŘÍK, Vladimír, a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2., opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1994. 647 s. ISBN 80-200-0493-9. Heslo „-as“, s. 594.
  3. Příruční mluvnice češtiny. Editoři: Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. 2. opravené vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-980-5. S. 129.