Hello, thank you for your contributions to Czech wiktionary. Unfortunately, the guidelines for editors are in Czech only, so I think you just tried to add the korean translations in some way. But there are some problems in formatting, which I have tried to remove as I could. I would like to ask you to review them and maybe improve these still. In fact, the template {{P|ko|lemma}} should contain only one lemma in Korean, not several ones nor parentheses. For a person not mastering Korean it is obviously not easy to format the translations properly. Thank you in advance, --JOtt (diskuse) 3. 6. 2016, 17:41 (CEST)


Toto je diskusní stránka neregistrovaného uživatele, který si dosud nevytvořil účet nebo ho nepoužívá. K jeho identifikaci proto musíme používat číselnou IP adresu. Takovou IP adresu může sdílet několik uživatelů. Pokud jste neregistrovaný uživatel a máte za to, že jsou vám adresovány irelevantní komentáře, prosíme, vytvořte si účet nebo se přihlaste, vyhnete se tím budoucí záměně s jinými neregistrovanými uživateli.