Příloha:Frekvenční seznam (čeština)/ČNK SYN2005/2001-3000: Porovnání verzí

[[tanec]] [[zpočátku]] [[vchod]] [[závazek]]
[[zdůraznit]] [[tvářit]] [[dálnice]] [[plátek]]
[[jindy]] [[postarat se]] [[Havel]] [[tuk]]
[[odložit]] [[pořádat]] [[nákladní]] [[stříbrný]]
[[nakrájet]] [[blesk]] [[podezřelý]] [[jelikož]]