Uživatel:Auvajs/Wikislovník:Fungování komunity

Typy předpisůEditovat

 1. pravidla - závazná, na jejich dodržování je nutné trvat; dodržování je možné v krajním případě vymáhat; příklady:
  • volení, odvolávání správců a byrokratů
  • zákaz vandalismu, poškozování obsahu
  • zákaz právních výhružek
  • zákaz osobních útoků apod.
  • zákaz používání loutek v hlasováních apod.
  • zařazované jazyky
 2. doporučení - mají status normy, měla by být dodržována, pokud není důvod se od nich uchylovat; ovšem není možné je vymáhat, pokud jejich porušování není přímo vandalismus; příklady:
  • formát hesla
  • podmínky pro zařazení hesla (?)
  • ověřitelnost (?)

Přijímání pravidel a doporučení + změny/rušeníEditovat

Obecně na základě konsensu. Konsensus musí být současně:

 1. "doložitelný"
 2. "informovaný"
 3. "transparentní"

PodrobnostiEditovat

 1. Doložitelnost: musí existovat diskuze nebo hlasování
 2. "Informovanost": o diskuzi / hlasování musí být na patřičném místě informováno.
 3. Transparentnost: musí být dodržena základní procedurální pravidla:
  1. konkrétní návrh
  2. dostatečná lhůta k tomu, aby se všichni vyjádřili
  3. vyhodnocení diskuze/hlasování
  4. archivace diskuze/hlasování

Vyhodnocení diskuze/hlasování:

 • diskuze: jednomyslné přijetí - návrh, s ním všichni souhlasí nebo nikdo proti němu neprotestuje
 • hlasování: většinové přijetí - 2/3 pro návrh