češtinaEditovat

výslovnostEditovat

děleníEditovat

  • by-chom

slovesoEditovat

  • nedokonavé

etymologieEditovat

Slovo „bychom“ je aoristem 1. osoby plurálu od slovesa být.[1] Aorist je archaický slovesný tvar, v češtině používaný do 15. století, který ale postupně vymizel. Dodnes se používá už jen aorist slovesa být (bych, bys, by, bychom, byste, by).[2]

významEditovat

  1. tvar pomocného slovesa být vyjadřující v kombinaci s minulým příčestím plnovýznamového nebo způsobového slovesa podmiňovací způsob pro 1. osobu plurálu
    • Nemohli bychom to udělat až zítra?

synonymaEditovat

  1. (hovorově) bysme

poznámkyEditovat

  1. Abyste nehonili bycha. Mluvte česky [online]. [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: http://mluvtecesky.blogspot.com/2014/08/abyste-nehonili-bycha.html
  2. KYSELÁKOVÁ, Jana. Aorist ve staročeské bibli. Brno, 2013. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/kjmx0/Bakalarska_prace_Kyselakova.pdf. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita.