angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

časováníEditovat

kategorie tvar
infinitiv enable
3. osoba enables
préteritum enabled
perfektum enabled
vid průběhový enabling

významEditovat

  1. uschopňovat, uschopnit
  2. aktivovat, zapínat, zapnout
  3. umožňovat, umožnit
  4. povolovat, povolit

synonymaEditovat

  1. activate
  2. allow
  3. permit, authorize