češtinaEditovat

výslovnostEditovat

  • IPA: [jsɔʊ̯t͡s]

děleníEditovat

  • jsouc

slovesoEditovat

  • nedokonavé

významEditovat

  1. přechodník přitomný jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa být
    • Přestávajíc již toliko na africkém území, nemajíc loďstva válečného a jsouc zavázána nevésti žádné války bez svolení Římanů, byla Karthago (ž) hůře zpoutána než drobní spolčenci italští.[1]
    • (…) jakkoli věrně snažil jsem se, aby dílo mé mohlo sloužiti národu k užitku a mně samému ke cti, přece s bolestí vidím a cítím, že jen velmi nedokonale podařilo se mi, nedostatečné jsouc téměř v každé své stránce (…)[2]

souvisejícíEditovat

poznámkyEditovat

  1. PRÁŠEK, Justin Václav. Karthago. In Ottův slovník naučný. Praha : J. Otto, 1899. Dostupné: <s:Ottův slovník naučný/Karthago>. Díl 14, s. 3–9.
  2. PALACKÝ, František. Dějiny národu českého. Svazek I. Praha : Odeon, 1968. Kapitola Předmluva prvního vydání, s. 43–46.