meet one's maker

angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

  • IPA: [ˈmiːt wans ˈmeɪk.ɚ], [ˈɡəʊ tə ˈmiːt wans ˈmeɪk.ɚ]

frázeEditovat

významEditovat

  1. (eufemisticky) nebýt již mezi námi, odebrat se na věčnost, vydechnout naposledy ( — zemřít)
    • He didn't die for a half-hour after that; nor did he speak again—aloud; but just a few seconds before he went to meet his Maker, his lips moved in a faint whisper. – Ještě půl hodiny byl naživu, ale již nepromluvil; pouze několik vteřin předtím, než se setkal tváří v tvář se svým Stvořitelem, se jeho rty pohnuly v chabém šepotu.[1]
    • This parrot is no more! He has ceased to be! 'E's expired and gone to meet his maker! He's a stiff! Bereft of life, he rests in peace! If you hadn't nailed him to the perch he'd be pushing up the daisies! His metabolic processes are now history! – Tohoto papouška již není mezi živými! Přestal býti. Vydechl naposled a odešel na věčnost! Je tuhej! Zbaven života odpočívá v pokoji! Kdybyste ho byl k tomu bidýlku nepřibil, tak by teď čuchal odspoda ke kytkám! Jeho metabolismus už je minulostí![2]

synonymaEditovat

  1. pass away, pass out, draw one's last breath, (řidčeji, knižně, žertovně) join the choir invisible

souvisejícíEditovat

poznámkyEditovat

  1. Edgar Rice Burroughs: The Land that Time Forgot - převzato z Wiktionary
  2. Monty Python's Dead Parrot Sketch

Doslovný překlad: setkat se svým Stvořitelem.