Možná hledáte rada, ráda, Ráďa, řada, raða, Rada nebo radă.

švédštinaEditovat

výslovnostEditovat

etymologieEditovat

Přes starošvédštinu ze staronorského ráða, které z předpokládaného pragermánského *rēdaną. Srovnej zejm. německé Rat, raten a anglické read.

slovesoEditovat

časováníEditovat

(i) aktivum pasivum
infinitiv råda rådas
přítomnost råder råds, rådes
préteritum rådde råddes
supinum rått råtts
rozkazovací zp. råd råds
příčestí
Číslo singulár plurál/
urč. tvar
Rod společný střední
přítomné rådande
trpné rådd rått rådda

významEditovat

  1. radit, poradit
  2. existovat, být

synonymaEditovat

  1. finnas

souvisejícíEditovat