Slouží pro vložení odkazu na seznam skenovaných kartiček ukazujících příklady použití slova v literatuře, z kartotéky novočeského lexikálního archivu. Je vhodná k použití zejména tehdy, když slovo není uvedeno v PSJČ ale je uvedeno v KNLA; je-li slovo uvedeno v obou zdrojích, šablona PSJČ postačí, neboť cílový odkaz ukazuje jak PSJČ tak KNLA.

Užití:

  • {{KNLA}}
  • {{KNLA|heslo}}

Test:

Viz též:

  • en:Template:R:KNLA -- obdobná šablona na anglickém Wikislovníku
  • Šablona:Kartotéka NLA -- slouží k odkazu na jednu vybranou oskenovanou kartu, například {{Kartotéka NLA|kartička|292/865725224_119673_23236_588|2016-01-29}}
  • Šablona:PSJČ -- vhodná pro případy, kdy heslo je jak v KNLA tak v PSJČ

Odkazy: