dobrověda

čeština:
substantivum, femininum; [dɔbrɔvjɛda]

  1. (archaicky) etika

Přečíst v jiném jazyce