Šablona:Sloveso (sr)

Infinitiv:
Sloveso (sr)
Přítomný čas Budoucí čas Minulý čas
I II Perfektum Pluskvamperfektum Aorist Imperfektum
Číslo Osoba
Jednotné I. {{{prezent-1osj}}} {{{futur1-1osj}}} будем {{{rodč-1osj}}} {{{perfekt-1osj}}} {{{pluskvp-1osj}}} {{{aorist-1osj}}} {{{imperfekt-1osj}}}
II. {{{prezent-2osj}}} {{{futur1-2osj}}} будеш {{{rodč-1osj}}} {{{perfekt-2osj}}} {{{pluskvp-2osj}}} {{{aorist-2osj}}} {{{imperfekt-2osj}}}
III. {{{prezent-3osj}}} {{{futur1-3osj}}} буде {{{rodč-1osj}}} {{{perfekt-3osj}}} {{{pluskvp-3osj}}} {{{aorist-3osj}}} {{{imperfekt-3osj}}}
Množné I. {{{prezent-1osm}}} {{{futur1-1osm}}} будемо {{{rodč-1osm}}} {{{perfekt-1osm}}} {{{pluskvp-1osm}}} {{{aorist-1osm}}} {{{imperfekt-1osm}}}
II. {{{prezent-2osm}}} {{{futur1-2osm}}} будете {{{rodč-1osm}}} {{{perfekt-2osm}}} {{{pluskvp-2osm}}} {{{aorist-2osm}}} {{{imperfekt-2osm}}}
III. {{{prezent-3osm}}} {{{futur1-3osm}}} буду {{{rodč-1osm}}} {{{perfekt-3osm}}} {{{pluskvp-3osm}}} {{{aorist-3osm}}} {{{imperfekt-3osm}}}
Infinitiv:
Sloveso (sr)
Kondicionál Rod Přechodník Imperativ
I II Činný Trpný Prézentní Perfektní
Číslo Osoba
Jednotné I. {{{kondicional1-1osj}}} {{{kondicional2-1osj}}} {{{rodč-1osj}}} {{{rodt-1osj}}} {{{přechodníkp-1osj}}} {{{přechodníkm-1osj}}}
II. {{{kondicional1-2osj}}} {{{kondicional2-2osj}}} {{{rodč-2osj}}} {{{rodt-2osj}}} {{{přechodníkp-2osj}}} {{{přechodníkm-2osj}}} {{{imperativ-2osj}}}
III. {{{kondicional1-3osj}}} {{{kondicional2-3osj}}} {{{rodč-3osj}}} {{{rodt-3osj}}} {{{přechodníkp-3osj}}} {{{přechodníkm-3osj}}}
Množné I. {{{kondicional1-1osm}}} {{{kondicional2-1osm}}} {{{rodč-1osm}}} {{{rodt-1osm}}} {{{přechodníkp-1osm}}} {{{přechodníkm-1osm}}} {{{imperativ-1osm}}}
II. {{{kondicional1-2osm}}} {{{kondicional2-2osm}}} {{{rodč-2osm}}} {{{rodt-2osm}}} {{{přechodníkp-2osm}}} {{{přechodníkm-2osm}}} {{{imperativ-2osm}}}
III. {{{kondicional1-3osm}}} {{{kondicional2-3osm}}} {{{rodč-3osm}}} {{{rodt-3osm}}} {{{přechodníkp-3osm}}} {{{přechodníkm-3osm}}}