Šablona:Substantivum (cs)

Substantivum singulár plurál
nominativ
genitiv
dativ
akuzativ
vokativ
lokál
instrumentál

Obecná šablona pro skloňování českých podstatných jmen. Šablona je využitelná do šablon pro skloňování jednotlivých vzorů. Seznam vzorů viz Šablony:Tabulky tvarů - substantiva

Syntaxe a parametryEditovat

{{Substantivum (cs)
 | snom = 
 | sgen = 
 | sdat = 
 | sacc = 
 | svoc = 
 | sloc = 
 | sins = 
 | pnom = 
 | pgen = 
 | pdat = 
 | pacc = 
 | pvoc = 
 | ploc = 
 | pins = 
}}

Zkratky jednotlivých tvarů se skládají ze 2 částí: číslo-pád, například p|nom je 1. pád množného čísla.

 • Číslo: s = singulár (jednotné číslo), p = plurál (množné číslo), d = duál (dvojné číslo)
 • Pád: nom = nominativ (1), gen = genitiv (2), dat = dativ (3), acc = akuzativ (4), voc = vokativ (5), loc = lokál (6), ins = instrumentál (7)

Podrobnější mluvnické vysvětlení najdete na Wikipedii.

DuálEditovat

Šablona rovněž umožňuje vyplnění duálových tvarů. Tyto tvary se zobrazí jako další sloupec v případě, že je vyplněn tvar nominativu (dnom). Parametry jsou následující:

 | dnom = 
 | dgen = 
 | ddat = 
 | dacc = 
 | dvoc = 
 | dloc = 
 | dins = 

Duálové tvary se v češtině vyskytují zcela výjimečně, výše uvedené parametry se proto obvykle vynechávají.

Nesklonná substantivaEditovat

{{Substantivum (cs)
 | nesklonné
}}