Možná hledáte viz, viz., viž, víz, vīž nebo vız.

Dokumentace

editovat

Touto šablonou se vkládají odkazy na podobné lexémy. Umísťuje se na začátek hesla. V šabloně lze jako parametry uvést jednotlivé lexémy, odkazy na předem připravené seznamy takových lexémů, nebo i kombinaci obou uvedených způsobů. Je-li použita bez parametru, pokusí se automaticky najít vhodný seznam podle názvu stránky; nenajde-li jej, žádný výstup se nezobrazí.

Příklady použití

editovat
{{Viz|ma|má|mă|må}}
Možná hledáte ma, , nebo .
{{Viz|seznam=ma}}
Možná hledáte ma, , , , , MA, Ma, MA., M. A., ma. nebo mA.
Pozn.: Zobrazí se lexémy uvedené v seznamu Modul:Viz/ma.
{{Viz|seznam1=ma|seznam2=ма}}
Možná hledáte ma, , , , , MA, Ma, MA., M. A., ma., mA, ма, мА, МА nebo м/а.
Pozn.: Chcete-li přidat více seznamů, označte je čísly. Nepoužívejte však označení seznam0= ani formát seznam01= apod.
{{Viz|seznam1=ma|seznam2=ма|ΜΑ}}
Možná hledáte ma, , , , , MA, Ma, MA., M. A., ma., mA, ма, мА, МА, м/а nebo ΜΑ.
Pozn.: První seznam je pro latinku, druhý pro cyrilici; doplněný lexém je tvořen řeckými písmeny. Odkaz na seznam řeckých lexémů seznam3=μα není možné použít, pokud nechceme, aby do seznamu byly zařazeny také lexémy začínající na malé μ, které se latinkovému m/M příliš nepodobá.
{{Viz|seznam1=ma|seznam2=ma|ma|má|mă|ma|má}}
Možná hledáte ma, , , , , MA, Ma, MA., M. A., ma. nebo mA.
Pozn.: Je-li jeden seznam zadán víckrát, zobrazí se příslušné lexémy pouze jednou. Totéž platí, jsou-li přidány jednotlivé lexémy, které již jsou obsaženy v seznamech, nebo jsou-li jednotlivé lexémy přidány víckrát.
Stránka bude zařazena do kategorie Kategorie:Monitoring:Šablona Viz obsahuje duplicity
{{Viz|MAAA|seznam1=ma|MMA|seznam2=ма|мммааа}}
Možná hledáte ma, , , , , MA, Ma, MA., M. A., ma., mA, ма, мА, МА, м/а, MAAA, MMA nebo мммааа.
Pozn.: Jednotlivě uvedené lexémy jsou bez ohledu na jejich umístění v kódu zařazeny až na konec za lexémy načtené ze seznamů.
{{Viz}}
Možná hledáte viz, viz., viž, víz, vīž nebo vız.
Pozn.: Automaticky se určí název seznamu z názvu stránky, na níž je šablona použita, takzvanou kanonizací, čili určením kanonického tvaru. Velká část kanonizace spočívá v náhradách na úrovni individuálních znaků, tj. jednoho znaku za jiný případně za nic. Velká část náhrad spočívá ve vypuštění diakritiky; dále se velké písmeno převádí na malé. Např. se pro stránku "kočka" určí seznam coby "Module:Viz/kocka", "Proto-" coby "Module:Viz/proto", "Viz." coby "Module:Viz/viz" aj (k viz je dodat, že "vyz" funguje jedině díky volání {{Viz|seznam=viz}}). Které náhrady znaků se při kanonizaci užijí je patrné zejména z Module:Viz/Replacements volaného z Module:Viz. Označení jmenného prostoru se nezohledňuje. Kanonizace neumí nahradit zdvojené písmeno za jedno (např. z "Jukka" udělat "juka" místo "jukka"), byť by relativně snadno mohla.
Stránka bude zařazena do kategorie Kategorie:Monitoring:Šablona Viz bez parametrů; nebude-li vhodný seznam nalezen, pak také do kategorie Kategorie:Monitoring:Šablona Viz odkazuje na neexistující seznam a Kategorie:Monitoring:Šablona Viz bez výstupu.
{{Viz|Šablona:Viz}}
Pozn.: Odkaz na lexém shodný s názvem stránky, se nezobrazí. Totéž platí, je-li takový lexém obsažen v seznamu.
Stránka bude zařazena do kategorie Kategorie:Monitoring:Šablona Viz odkazuje na vlastní stránku

Seznamy lexémů

editovat

Neexistuje-li dosud příslušný seznam, můžete jej vytvořit:

Aby fungovalo automatizované dohledávání seznamu podle názvu stránky, je třeba se při volbě vhodného názvu seznamu držet těchto zásad:

 • Velká písmena nahraďte malými. Koncové formy hebrejských písmen nahraďte nekoncovými, stejně tak koncové řecké ς nahraďte za σ.
 • Písmena s diakritikou nahraďte písmeny bez diakritiky; výjimkou jsou písmena i, j, і, a ј (v latince i cyrilici), která používjte zásadně v této podobě (t. j. s tečkou). Ruské й ovšem nahrazujte za и.
 • V hebrejském a arabském písmu odstraňte vokalizační znaménka.
 • Ligatury (æ, љ, ױ) rozepište na jednotlivá písmena (ae, ль, וי).
 • Odstraňte případná interpunkční znaménka a mezery.
 • Nelekejte se toho, že výsledná podoba názvu může být jazykový paskvil. Toto označení má čistě technický účel a na stránce žádného z uvedených hesel se neobjeví.

Touto šablonou se vkládají odkazy na podobné lexémy podle následujících kritérií. Umísťuje se na začátek hesla.

Vkládání šablony Viz - definice a příklady:

 1. lexémy se liší v diakritice:
  • byt / být / byť; l / ł
 2. lexémy se liší modifikací písmene:
  • v / w (pravnučka / prawnučka); a / æ; н / њ;
 3. lexémy se liší velikostí písmene:
  • NA / na / Na
 4. lexémy se liší interpunkcí:
  • min / min.; un / un-
 5. lexémy se liší počtem stejných písmen vedle sebe:
  • raný / ranný; loser / looser
 6. lexémy s různým zápisem v rámci jednoho jazyku, pokud se často (i chybně) zaměňují a nelze nebo je nevhodné to ošetřit pomocí {{Chybný zápis}}:
  • být / bít; mýt / mít
 7. grafický zápis vypadá totožně, ale jde o jiné znakové sady:
  • latinka / cyrilice: Т, т, т / T, t, t / M, m, m
 8. u dvojslabičných či trojslabičných lexémů lze volit zpracování příslušné přílohy a odkázání na ní textem "Další kombinace: Příloha:Kombinace písmen x a y"; v takovém případě může být zanechána i šablona Viz s nejzákladnějšími odkazy
 9. v odůvodněných případech se lze v diskusi pokusit získat konsensus k dalším užitím, a to i u individuálních případů
 10. součin více těchto kritérií v rámci jednoho odkazu není na závadu, ale v odůvodněných případech lze v diskusi vyslovit důvody, proč je odkaz v konkrétním případu nevhodný a na základě diskuse nalézt nejlepší řešení