מִמֵּן

Možná hledáte מַמֵּן, מֻמַּן nebo ממ״ן.

hebrejštinaEditovat

výslovnostEditovat

variantyEditovat

slovesoEditovat

časováníEditovat

kořen (שורש)
ממנ
konjugace (בנין)
piel
infinitiv abs.
מַמֵּן
infinitiv cons.
מַמֵּן
infinitiv vázaný
לְמַמֵּן
minulý čas (עבר)
perfektum konsekutivní imperfektum
jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo
1. os. מִמַּנְתִּי מִמַּנְנוּ וָאֲמַמְּנָה וַנְּמַמֵּן
2. os. m. מִמַּנְתָּ מִמַּנְתֶּם וַתְּמַמֵּן וַתְּמַמְּנוּ
2. os. f. מִמַּנְתְּ מִמַּנְתֶּן וַתְּמַמְּנִי וַתְּמַמֵּנְנָ
3. os. m. מִמֵּן מִמְּנוּ וַיְמַמֵּן וַיְמַמְּנוּ
3. os. f. מִמְּנָה וַתְּמַמֵּן וַתְּמַמֵּנְנָ
budoucí čas (עתיד)
imperfektum konsekutivní perfektum
jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo
1. os. אֲמַמֵּן נְמַמֵּן וּמִמַּנְתִּי וּמִמַּנְנוּ
2. os. m. תְּמַמֵּן תְּמַמְּנוּ וּמִמַּנְתָּ וּמִמַּנְתֶּם
2. os. f. תְּמַמְּנִי תְּמַמֵּנְנָה וּמִמַּנְתְּ וּמִמַּנְתֶּן
3. os. m. יְמַמֵּן יְמַמְּנוּ וּמִמֵּן וּמִמְּנוּ
3. os. f. תְּמַמְּנִי תְּמַמֵּנְנָה וּמִמְּנָה
rozkazovací způsob (צווי)
jednotné číslo množné číslo
2. os. m. מַמֵּן מַמְּנוּ
2. os. f. מַמְּנִי מַמֵּנְנָה
kohortativ a jusiv
jednotné číslo množné číslo
1. os. (kohortativ) אֲמַמְּנָה נְמַמְּנָה
2. os. m. (jusiv) תְּמַמֵּן תְּמַמְּנוּ
2. os. f. (jusiv) תְּמַמְּנִי תְּמַמֵּנְנָה
3. os. m. (jusiv) יְמַמֵּן יְמַמְּנוּ
3. os. f. (jusiv) תְּמַמְּנִי תְּמַמֵּנְנָה
příčestí přítomné (הווה)
jednotné číslo množné číslo
mužský rod מְמַמֵּן מְמַמְּנִים
ženský rod מְמַמֶּנֶת / מְמַמְּנָה מְמַמְּנוֹת
příčestí trpné
jednotné číslo množné číslo
mužský rod
ženský rod
Zájmenné tvary
Tvar Singulár (יחיד) Plurál (רבים)
1. os. מִמְּנַנִי מִמְּנָנוּ
2. os., mužský rod מִמֶּנְךָ מִמֶּנְכֶם
2. os., ženský rod מִמְּנֵךְ מִמֶּנְכֶן
3. os., mužský rod מִמְּנוֹ / מִמְּנָהוּ מִמְּנָם
3. os., ženský rod מִמְּנָהּ מִמְּנָן


významEditovat

  1. financovat

souvisejícíEditovat