arabština editovat

nevokalizovaný zápis editovat

význam editovat

  1. جِمَاع