angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

příponaEditovat

významEditovat

 1. přípona tvořící komparativ jednoslabičných pravidelných a některých dvouslabičných přídavných jmen
  • fast - faster, sad - sader – rychlý - rychlejší, smutný - smutnější
  • lazy - lazier, clever - cleverer, gentle - gentler – líný - línější, chytrý - chytřejší, jemný - jemnější
 2. přípona tvořící od slovesa (některá) substantiva činitelská
  • sing - singer, teach - teacher – zpívat - zpěvák, učit - učitel

francouzštinaEditovat

výslovnostEditovat

příponaEditovat

významEditovat

 1. slovesná přípona charakteristická pro infinitiv, nejproduktivnější

němčinaEditovat

výslovnostEditovat

příponaEditovat

významEditovat

 1. přípona tvořící podstatné jméno mužského rodu
  • rauben - Rauber, fliegen - Flieger – loupit - lupič, létat - letec