Diskuse k šabloně:Sloveso (la)

Aktivní diskuse

Nechcete ty parametry ještě podstatně zkrátit? Neříkám, že se musí z indikativ_pasivum_prezens_singular_1 udělat rovnou něco typu inpps1, ale teď je to opravdu hrozně dlouhé. --Tchoř (diskuse) 29. 4. 2015, 13:19 (UTC)

Je to možné, ale nevěděl jsem, jestli existují nějaké „oficiální“ zkratky či si každá šablona tvoří svoje ad hoc zkratky. A pak prozatím takhle, protože jinak jsem se v tom sám při tvorbě té šablony nevyznal :D --Auvajs (diskuse) 29. 4. 2015, 13:21 (UTC)

Učitě by se to dalo zkrátit a přitom zůstat čitelné, např. ind_pas_prez_sg_1. --Silesianus (diskuse) 29. 4. 2015, 13:41 (UTC)

Pokusil jsem se to zkrátit. Teď zas ale bude pracné udělat dokumentaci :D--Auvajs (diskuse) 29. 4. 2015, 14:00 (UTC)

Zdravím, zrovna včera jsem se chtěl naučit jak tady fungují tabulky, abych něco podobného zkusil zplácat. Strašně mi to ušetřilo práci, skvělé! Ale chtělo by to tam ještě dostat gerundium, gerundivum a supinum.

Ještě jsem se chtěl přeptat, zda-li by nebylo moudré, tam mít uveden i holý kmen: prézentní laudā-, perfektní laudāv- a supinový laudāt-, spíš pro úplnost, než pro praktické užití, ačkoli u nepravidelných sloves by to jistý užitek přineslo (ostatně kmeny nemusí být v tabulce, ale zmíněny nad tabulkou u gramatických informací, nebo by tam mohla být klasická slovníková slovesná řada: laudō, laudāre, laudāvī, laudātum), co myslíte?Petrus Festinatus (diskuse) 30. 4. 2015, 08:30 (UTC)

Jo, a ještě, nejsem si úplně jist co s těmi složenými tvary, přeci jen se časují ale i shodují v rodě čísle a pádu s podmětem, tedy sg: laudat-us (m.)/-a (f.)/-um (n.) sum (1. os), es (2.os.), est (3.os.), pl: laudat-í/-ae/-a sumus, estis, sunt. Nemluvě o infinitivu perfekta pasiva, který má akusativní koncovky: laudát-um -am -um esse a v plurálu laudat-ós -ás -ós esse a infinitiv futura aktiva taktéž: laudatur-um -am -um esse a v plurálu -ós, -ás, -ós (čili u těchto dvou tvarů tam je věcná chyba).

Nebylo by vhodné u sloves používat i tabulku pro opisné časování?

Petrus Festinatus (diskuse) 30. 4. 2015, 09:12 (UTC)

Viz diskuze u Šablona:Vzor laudo, ať to držíme na jednom místě. --Silesianus (diskuse) 30. 4. 2015, 09:17 (UTC)

SémantikaEditovat

Upravil jsem sémantiku hlaviček, ale tabulka je stále poněkud nepřehledná. Doporučoval bych rozdělit ji na menší části a jejich "nadpisy" (indikativ, imperativ, konjunktiv, infinitiv, participia) uvést jako caption (kódováno jako |+ indikativ atd.) Případně infinitivy a participia dát do jedné tabulky jako "jmenné tvary" (nebo nějaký jiný vhodný společný nadpis, pokud ostřílení latináři něco navrhnou).--Shlomo (diskuse) 11. 5. 2015, 08:25 (UTC)

Hlavně ať to nedopadne jako v šabloně u českých sloves... Tedy jsem proti rozsekání tabulky. Pokud se Vám jednotlivé "nadpisy" zdají nevýrazné, je možné je podbarvit lehce tmavší šedou, ať vystoupnou. --Silesianus (diskuse) 11. 5. 2015, 08:31 (UTC)
Nadhodil jsem otázku sémantiky, a tu volba tmavšího odstínu šedé nevyřeší. Nadpisy nemohou být nevýrazné, protože v současné podobě tabulka žádné "nadpisy" (elementy caption, popř. h1-h6) nemá, má pouze množství sémanticky nerozlišených hlaviček, které mají 4 různé funkce (záhlaví řádku, záhlaví sloupce, oddělení části tabulky a nadpis následující části tabulky), z toho první dvě dokonce ve dvou úrovních. A teď, milý čtenáři, hádej, co která hlavička znamená.
Pokud máte výhrady k stávající či navrhované podobě šablony českých sloves, budu rád, když je vyjádříte v příslušné diskusi.--Shlomo (diskuse) 11. 5. 2015, 22:42 (UTC)
Souhlasím se Silesianem. Tabulku prosím nesekat na části. Podobu českých sloves pokládám za nešťastnou. Pokud půjde jednotlivé nadpisy zvýraznit, tedy je prosím zvýrazněme. --Martin Kotačka (diskuse) 11. 5. 2015, 10:33 (UTC)
Každá tabulka může mít jen jeden nadpis; bez "rozsekání" tedy nadpisy jednotlivých částí nepůjde ani vytvořit, ani zvýraznit. Můžeme si pohrát s barvičkami, ale to by zejména zrakově postiženým moc nepomohlo (spíš naopak).
Jste-li nešťasten z podoby ohýbací šablony českých sloves, jste i vy zván do diskuse, ve které se můžeme pokusit najít vhodnější podobu.--Shlomo (diskuse) 11. 5. 2015, 22:44 (UTC)

Skrývání aktivaEditovat

Převedl jsem to na html, aby bylo možné nastavit to skrývání aktiva, které podle mě nyní konečně funguje. --Auvajs (diskuse) 25. 10. 2015, 11:51 (CET)

Přidávání parametru "na hrubo"Editovat

Považuji za problematické, že v heslech jsou některé parametry vyplňovány s "hrubým" odřádkováním pomocí <br />. Nebylo by lepší to "hrubé" řádkování provádět v šabloně? Myslím to, že např. v hesle augere jsou parametry participia, např. part_a_f vloženy takto:

[[aucturus|auctūrus]],<br />[[auctura|auctūra]],<br />[[aucturum|auctūrum]]

Asi bych navrhoval to řešit pomocí více parametrů, např. part_a_f1, part_a_f2, part_a_f3 a to řádkování nechat na šabloně. --Auvajs (diskuse) 25. 10. 2015, 12:05 (CET)

Zpět na stránku „Sloveso (la)“.