Modul:Priznaky/seznam

Dokumentaci tohoto modulu lze vytvořit na stránce Nápověda:Modul:Priznaky/seznam

-- @brief
--  List of distinctive features.
-- 
-- @details
--  List of distinctive features with their abbreviation, description
--  and optional category name (resp. part of it).
-- 
local Priznaky = {}
----------------------------------------

Priznaky = {
--[[
	Zde je možno editovat
	
	Prosíme, zachovávejte formát a abecední pořadí podle příznaku.
--]]
	["alch."] = {
		popis = "v alchymii"
	},
	["am."] = {
		popis = "v Americe"
	},
	["anat."] = {
		popis = "v anatomii"
	},
	["antrop."] = {
		popis = "v antropologii"
	},
	["arg."] = {
		popis = "argot",
		kategorie = "Argotické výrazy"
	},
	["arch."] = {
		popis = "archaicky",
		kategorie = "Archaické výrazy"
	},
	["archeol."] = {
		popis = "v archeologii"
	},
	["archit."] = {
		popis = "v architektuře"
	},
	["astr."] = {
		popis = "v astronomii"
		-- = v astronomii
	},
	["astrol."] = {
		popis = "v astrologii"
	},
	["bank."] = {
		popis = "v bankovnictví"
	},
	["bás."] = {
		popis = "básnicky",
		kategorie = "Básnické výrazy"
	},
	["bask."] = {
		popis = "v basketbalu",
    },
  	["bavor."] = {
  	    popis = "bavorský výraz",
		kategorie = "Bavorské výrazy",
		kategorie_bez_jazyku = true,
	},
	["bibl."] = {
		popis = "biblický výraz"
	},
	["biochem."] = {
		popis = "v biochemii"
	},
	["biol."] = {
		popis = "v biologii"
	},
	["bot."] = {
		popis = "v botanice"
	},
	["budh."] = {
		popis = "v buddhizmu"
	},
	["círk."] = {
		popis = "církevní",
	},
	["cirkus."] = {
		popis = "cirkusový slang",
		kategorie = "Cirkusový slang"
	},
	["cukr."] = {
		popis = "v cukrovarnictví",
	},
	["čas."] = {
		popis = "častěji",
	--	kategorie = ""
	},
	["část."] = {
		popis = "částečně",
	--	kategorie = ""
	},
	["Čech."] = {
		popis = "v Čechách",
	},
	["dět."] = {
		popis = "dětsky",
		kategorie = "Dětské výrazy"
	},
	["div."] = {
		popis = "divadelní slang",
		kategorie = "Divadelní slang"
	},
	["dom."] = {
		popis = "domácky",
		kategorie = "Domácké výrazy"
		-- = hypokoristicky, mazlivě
	},
	["dopr."] = {
		popis = "v dopravě"
	},
	["dopr. slang."] = {
		popis = "dopravní slang",
		kategorie = "Dopravní slang"
	},
	["drog."] = {
		popis = "drogový slang",
		kategorie = "Slang uživatelů drog"
	},
	["dř."] = {
		popis = "dříve"
		-- = kdysi
	},
	["ekol."] = {
		popis = "v ekologii"
	},
	["ekon."] = {
		popis = "v ekonomii"
	},
	["elektr."] = {
		popis = "v elektrotechnice"
	},
	["ener."] = {
		popis = "v energetice"
	},
	["ent."] = {
		popis = "v entomologii"
	},
	["epid."] = {
		popis = "v epidemiologii"
	},
	["est."] = {
		popis = "v estetice"
	},
	["etn."] = {
		popis = "v etnografii"
	},
	["eufem."] = {
		popis = "eufemisticky",
		kategorie = "Eufemismy"
	},
	["expr."] = {
		popis = "expresivně",
		kategorie = "Expresivní výrazy"
	},
	["fam."] = {
		popis = "familiárně",
		kategorie = "Familiární výrazy"
	},
	["farm."] = {
		popis = "v lékárenství"
		-- = ve farmacii
	},
	["film."] = {
		popis = "ve filmu"
		-- = v kinematografii
	},
	["filos."] = {
		popis = "ve filosofii"
	},
	["fin."] = {
		popis = "ve finančnictví"
		-- = v peněžnictví
	},
	["form."] = {
		popis = "formálně"
		-- = oficiálně, v oficiálním užití
	},
	["fot."] = {
		popis = "ve fotografii"
	},
	["fyz."] = {
		popis = "ve fyzice"
	},
	["gastr."] = {
		popis = "v gastronomii"
		-- = v kuchyni, v kulinářství
	},
	["gen."] = {
		popis = "v genetice"
	},
	["geod."] = {
		popis = "v geodézii"
	},
	["geol."] = {
		popis = "v geologii"
	},
	["geom."] = {
		popis = "v geometrii"
	},
	["hanl."] = {
		popis = "hanlivě",
		kategorie = "Hanlivé výrazy"
	},
	["hantec"] = {
		popis = "brněnský hantec",
		kategorie = "Brněnský hantec",
		kategorie_bez_jazyku = true,
	},
	["hist."] = {
		popis = "v historii"
		-- = v dějepise
	},
	["hist2"] = {
		popis = "historicky"
		-- = užívané kdysi
	},
	["horn."] = {
		popis = "v hornictví"
	},
	["horn. slang."] = {
		popis = "hornický slang",
		kategorie = "Hornický slang"
	},
	["horol. slang."] = {
		popis = "horolezecký slang",
		kategorie = "Horolezecký slang"
	},
	["hovor."] = {
		popis = "hovorově",
		kategorie = "Hovorové výrazy"
	},
	["hud."] = {
		popis = "v hudbě",
	},
	["hud. slang."] = {
		popis = "muzikantský slang",
		kategorie = "Muzikantský slang"		
	},
	["hutn."] = {
		popis = "v hutnictví"
		-- = v metalurgii
	},
	["chem."] = {
		popis = "v chemii"
	},
	["chods."] = {
		popis = "v chodském nářečí",
		kategorie = "Chodské nářečí",
		kategorie_bez_jazyku = true,
	},
	["infor."] = {
		popis = "v informatice"
	},
	["iron."] = {
		popis = "ironicky",
		kategorie = "Ironické výrazy"
	},
	["isl."] = {
		popis = "v islámu",
	},
	["jaz."] = {
		popis = "v jazykovědě"
		-- = v lingvistice
	},
	["kart."] = {
		popis = "v kartářství",
	},
	["karet."] = {
		popis = "v karetních hrách",
	},
	["kanpr."] = {
		popis = "v kanonickém právu",
	},
	["karet."] = {
		popis = "karetní slang",
		kategorie = "Karetní slang"
	},
	["keram."] = {
		popis = "keramika",
		-- = keramické umění / technologie		
	},
	["knih."] = {
		popis = "v knihovnictví",
	},
	["kniž."] = {
		popis = "knižně",
		kategorie = "Knižní výrazy"
	},
	["konsp."] = {
		popis = "v konspiračních teoriích"
		-- = ve spikleneckých teoriích
	},
	["kožel."] = {
		popis = "v koželužství"
	},
	["krimin."] = {
		popis = "kriminální slang",
		kategorie = "Kriminální slang"
	},
	["křes."] = {
		popis = "v křesťanství",
	},
	["křesť."] = {
		popis = "křesťanský slang",
		kategorie = "Křesťanský slang"
	},
	["kval."] = {
		popis = "v kvalitářství",
	},
	["kyber."] = {
		popis = "v kybernetice",
	},
	["les."] = {
		popis = "v lesnictví"
	},
	["let."] = {
		popis = "v letectví"
	},
	["lex."] = {
		popis = "v lexikologii"
	},
	["lid."] = {
		popis = "lidově",
		kategorie = "Lidové výrazy"
		-- = laicky
	},
	["lit."] = {
		popis = "v literatuře"
	},
	["log."] = {
		popis = "v logice"
	},
	["loď."] = {
		popis = "v loďařství"
	},
	["mat."] = {
		popis = "v matematice"
	},
	["med."] = {
		popis = "v lékařství"
		-- = v medicíně
	},
	["meteor."] = {
		popis = "v meteorologii"
	},
	["mezpr."] = {
		popis = "v mezinárodním právu",
	},
	["miner."] = {
		popis = "v mineralogii"
	},
	["mlád."] = {
		popis = "slang mládeže",
		kategorie = "Slang mládeže"
	},
	["mn."] = {
		popis = "v plurálu"
	},
	["Mor."] = {
		popis = "na Moravě",
	},
	["motor."] = {
		popis = "v motorismu"
	},
	["motor. slang."] = {
		popis = "motoristický slang",
		kategorie = "Motoristický slang"		
	},
	["motork."] = {
		popis = "motorkářský slang",
		kategorie = "Motorkářský slang"		
	},
	["mykol."] = {
		popis = "v mykologii"
	},
	["mysl."] = {
		popis = "myslivecký slang",
		kategorie = "Myslivecký slang"
	},
	["mytol."] = {
		popis = "v mytologii"
	},
	["náb."] = {
		popis = "v náboženství",
	},
	["nám."] = {
		popis = "slang námořníků",
		kategorie = "Námořnický slang"		
	},
	["nář."] = {
		popis = "nářečně",
		kategorie = "Nářeční výrazy"
	},
	["neform."] = {
		popis = "neformálně",
		-- = neoficiálně, v neoficiálním užití
	},
	["neol."] = {
		popis = "neologismus",
		kategorie = "Neologismy"
	},
	["neos."] = {
		popis = "jen neosobní",
		kategorie = "Neosobní slovesa"
	},
	["nespr."] = {
		popis = "nesprávně",
	},
	["neut."] = {
		popis = "neutrálně"
		-- = bez příznaku, bezpříznakově
	},
	["ob."] = {
		popis = "v obecném jazyce",
		kategorie = "Výrazy obecného jazyka"
	},
	["obch."] = {
		popis = "v obchodním styku",
	},
	["obl."] = {
		popis = "oblastně",
		kategorie = "Oblastní výrazy"
	},
	["obraz."] = {
		popis = "obrazně",
	},
	["obuv."] = {
		popis = "v obuvnictví",
	},
	["odb."] = {
		popis = "odborně",
		kategorie = "Odborné výrazy"
	},
	["okaz."] = {
		popis = "okazionalismus",
		kategorie = "Okazionalismy"
	},
	["opt."] = {
		popis = "v optice",
	},
	["pedag."] = {
		popis = "v pedagogice",
	},
	["pejor."] = {
		popis = "pejorativně"
	},
	["plav."] = {
		popis = "v plavbě"
	},
	["poj."] = {
		popis = "v pojišťovnictví"
	},
	["pol."] = {
		popis = "v politice"
	},
	["polic."] = {
		popis = "policejní slang",
		kategorie = "Policejní slang"
		-- = v bezpečnostním slangu
	},
	["polygr."] = {
		popis = "v polygrafii"
	},
	["pomn."] = {
		popis = "pomnožné"
	},
	["poněk. zast."] = {
		popis = "poněkud zastarale",
		kategorie = "Zastarávající výrazy"
	},
	["pošt."] = {
		popis = "v poštovnictví"
	},
	["potr."] = {
		popis = "v potravinářství"
	},
	["práv."] = {
		popis = "v právu"
	},
	["praž."] = {
		popis = "pražský výraz",
		kategorie = "Pražské výrazy",
		kategorie_bez_jazyku = true,
	},
	["prům."] = {
		popis = "v průmyslu"
	},
	["přech."] = {
		popis = "přechýleně"
	},
	["přen."] = {
		popis = "přeneseně"
	},
	["psych."] = {
		popis = "v psychologii"
	},
	["publ."] = {
		popis = "v publicistice"
	},
	["ryb."] = {
		popis = "v rybářství"
	},
	["řem."] = {
		popis = "řemeslnický slang",
		kategorie = "Slang řemeslníků"
	},
	["řidč."] = {
		popis = "řidčeji",
		kategorie = "Řidší výrazy"
		-- = méně častěji
	},
	["římpr."] = {
		popis = "v římském právu",
	},
	["skl."] = {
		popis = "v sklářství",
	},
	["slang."] = {
		popis = "slangově",
		kategorie = "Slangové výrazy"
	},
	["sociol."] = {
		popis = "v sociologii"
	},
	["souč."] = {
		popis = "v současnosti"
	},
	["součp."] = {
		popis = "současným pravopisem"
	},
	["spis."] = {
		popis = "spisovně"
	},
	["sport."] = {
		popis = "ve sportu"
	},
	["sport. slang."] = {
		popis = "sportovní slang",
		kategorie = "Sportovní slang"
	},
	["stp."] = {
		popis = "starým pravopisem"
	},
	["staroč."] = {
		popis = "staročesky",
		kategorie = "Archaické výrazy"
	},
	["staveb."] = {
		popis = "ve stavebnictví"
	},
	["stud."] = {
		popis = "studentský slang",
		kategorie = "Studentský slang"
	},
	["šerm."] = {
		popis = "v šermu"
	},
	["tech."] = {
		popis = "v technice"
	},
	["tech. slang."] = {
		popis = "technický slang",
		kategorie = "Technický slang"
	},
	["tel."] = {
		popis = "televizní slang",
		kategorie = "Televizní slang"
	},
	["teol."] = {
		popis = "v teologii",
	},
	["text."] = {
		popis = "v textilnictví"
	},
	["tramp."] = {
		popis = "trampský slang",
		kategorie = "Trampský slang"
	},
	["truhl."] = {
		popis = "v truhlářství"
	},
	["typog."] = {
		popis = "v typografii",
	},
	["urb."] = {
		popis = "v urbanismu"
	},
	["včel."] = {
		popis = "ve včelařství"
	},
	["veř. spr."] = {
		popis = "ve veřejné správě",
	},
	["vet."] = {
		popis = "ve veterinářství",
	},
	["vězeň."] = {
		popis = "vězeňský slang",
		kategorie = "Vězeňský slang"
	},
	["vodác."] = {
		popis = "vodácký slang",
		kategorie = "Vodácký slang"
	},
	["vod. stav."] = {
		popis = "ve vodním stavitelství"
	},
	["voj."] = {
		popis = "ve vojenství",
		kategorie = "Vojenské výrazy"
	},
	["voj. slang."] = {
		popis = "vojenský slang",
		kategorie = "Vojenský slang"
	},
	["výp. tech."] = {
		popis = "ve výpočetní technice"
	},
	["vulg."] = {
		popis = "vulgárně",
		kategorie = "Vulgární výrazy"
	},
	["výtv."] = {
		popis = "ve výtvarnictví",
	},
	["vzn."] = {
		popis = "vznešeně",
	},
	["xenofob."] = {
		popis = "xenofobní výraz",
		kategorie = "Xenofobní výrazy"
	},
	["zahr."] = {
		popis = "v zahradnictví",
	},
	["zang."] = {
		popis = "z angličtiny",
	},
	["zast."] = {
		popis = "zastarale",
		kategorie = "Zastaralé výrazy"
	},
	["zbož."] = {
		popis = "ve zbožíznalství"
	},
	["zdrav."] = {
		popis = "zdravotní",
		kategorie = "Zdravotní výrazy"
	},
	["zdrav. slang."] = {
		popis = "zdravotnický slang",
	},
	["zdrob."] = {
		popis = "zdrobněle",
		kategorie = "Zdrobnělé výrazy"
		-- = diminutiva, zdrobněliny, slova zdrobnělá
	},
	["zeměd."] = {
		popis = "v zemědělství"
	},
	["zeměp."] = {
		popis = "v geografii"
	},
	["zkrác."] = {
		popis = "zkráceně"
	},
	["zkrat."] = {
		popis = "zkratkou"
	},
	["zhrub."] = {
		popis = "zhruběle",
		kategorie = "Zhrubělé výrazy"
	},
	["zool."] = {
		popis = "v zoologii"
	},
	["zoot."] = {
		popis = "v zootechnice"
	},
	["zř."] = {
		popis = "zřídka",
		kategorie = "Řídké výrazy"
	},
	["zvel."] = {
		popis = "zveličele",
		kategorie = "Zveličelé výrazy"
		-- = augmentativa, slova zveličelá
	},
	["želez."] = {
		popis = "železničářský slang",
		kategorie = "Železničářský slang"
	},
	["žert."] = {
		popis = "žertovně",
		kategorie = "Žertovné výrazy"
	},
	["žid."] = {
		popis = "židovský slang",
		kategorie = "Židovský slang"
	},
	["žurn."] = {
		popis = "žurnalisticky",
		kategorie = "Novinářské obraty"
	}
--[[
	Konec možnosti editace
--]]
}


----------------------------------------
return Priznaky