Dokumentaci tohoto modulu lze vytvořit na stránce Nápověda:Modul:Viz/pecen

local List = {
"pecen",
"peceň",
"pečen",
"pečeň",
}
return List