Uživatel:Auvajs/Tvary/Slovesa

Tvary anglických slovesEditovat

msgpočet
minulý čas slovesa W1
průběhová forma slovesa W5
(zastarale) minulý čas prostý slovesa W - W, W, W1
(zastarale) příčestí minulé trpné slovesa WW1
(zastarale) příčestí trpné slovesa W1
2. osoba jednotného čísla slovesa W (W) v minulém čase: W, W1
3. osoba jednotného čísla slovesa W (W): W1
2. osoba množného čísla slovesa W (W) v minulém čase: W, W1
1. osoba množného čísla slovesa W (W) v minulém čase: W, W1
3. osoba množného čísla slovesa W (W) v minulém čase: W, W1
druhá osoba jednotného čísla a první, druhá i třetí osoba množné čísla přítomného času prostého slovesa W1
minulý čas a příčestí minulé od W1
minulý čas a příčestí minulé slova W1
minulý čas prostý slovesa W3
minulý čas prostý slovesa WW, W2
minulý čas slovesa W1
minulý čas slovesa W1
minulý čas slovesa W - W1
participium perfekta pasiva slovesa W1
perfektum slova W1
perfektum slovesa W1
préteritum a perfektum slova W1
préteritum a perfektum slovesa W5
préteritum a příčestí minulé trpné slovesa W - W1
préteritum a trpné příčestí minulé slovesa W3
préteritum slova W1
préteritum slovesa W3
préteritum slovesa W3
průběhová forma slovesa W4
průběhový tvar slovesa W2
průběhový tvar slovesa W1
příčestí minulé a příčestí trpné slovesa W1
příčestí minulé slovesa W6
příčestí minulé slovesa W2
příčestí minulé trpné slovesa W1
příčestí minulé trpné slovesa W - W4
příčestí minulé trpné slovesa WW, W1
příčestí minulé trpné slovesa WW, W, W1
příčestí trpné slovesa W3
příčestí trpné slovesa W1
přítomný čas slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu slovesa WW1
třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla přítomného času prostého slovesa W12
třetí osoba jednotného čísla přítomného času prostého slovesa W2
třetí osoba singuláru času přítomného slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času prostého slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času prostého slovesa WW, W, W, W1
tvar první a třetí osoby čísla jednotného času minulého slovesa W1
vid průběhový slovesa W7
vid průběhový slovesa W1

Tvary českých slovesEditovat

msgpočet
je (1), vyjadřuje přítomnost objektu v určité pozici1
příčestí minulé jednotného čísla ve středním rodě slovesa W1
příčestí minulé slovesa W1
(hovorově) první osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
(archaicky) infinitiv slovesa W1
(archaicky) první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[1]1
(archaicky) první osoba singuláru slovesa W1
(archaicky) přechodník minulý jednotného čísla mužského rodu sloves W a W1
(archaicky) přechodník minulý jednotného čísla mužského rodu slovesa W25
(archaicky) přechodník minulý jednotného čísla rodu mužského slovesa W2
(archaicky) přechodník minulý jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W4
(archaicky) přechodník minulý množného čísla všech rodů slovesa W14
(archaicky) přechodník přitomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(archaicky) přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W8
(archaicky) přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W[2]1
(archaicky) přechodník přítomný jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W13
(archaicky) přechodník přítomný množného čísla všech rodů slovesa W8
(archaicky) příčestí trpné jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(archaicky) příčestí trpné jednotného čísla mužského rodu slovesa W[3]1
(archaicky) příčestí trpné jednotného čísla mužského rodu slovesa W[4]1
(archaicky) příčestí trpné jednotného čísla středního rodu slovesa W1
(archaicky) příčestí trpné jednotného čísla středního rodu slovesa W[5]1
(archaicky) příčestí trpné jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu slovesa W1
(archaicky) příčestí trpné jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu slovesa W[6]1
(archaicky) příčestí trpné množného čísla rodu mužského neživotného a rodu ženského slovesa W1
(archaicky) příčestí trpné množného čísla rodu mužského neživotného a ženského slovesa W[7]1
(archaicky) příčestí trpné množného čísla rodu mužského životného slovesa W1
(archaicky) příčestí trpné množného čísla rodu mužského životného slovesa W[8]1
(archaicky) rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa W1
(archaicky) třetí osoba jednotného čísla přítomného času slovesa W1
(archaicky) třetí osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
(archaicky) zesílený tvar druhé osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W[9]1
(archaicky, v matematice) W, W, W1
(archaicky, řidčeji) přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(dětsky) třetí osoba jednotného i množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
(hovorově) první osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W7
(hovorově) první osoba plurálu přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W2
(hovorově) první osoba singuláru indikativu prézensu slovesa W1
(hovorově) příčestí minulé jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(hovorově) přítomný čas plurálu první osoby slovesa W1
(hovorově) rozkazovací způsob slovesa W1
(hovorově) stažený tvar druhé osoby jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W se zájmenem W1
(hovorově, v matematice) W, W1
(hovorově, v obecném jazyce) W1
(hovorově, oblastně) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[10]1
(knižně) první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
(knižně) první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[11]1
(knižně) přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(knižně, zastarale) přechodník přítomný čísla jednotného mužského rodu slovesa W1
(knižně, zřídka) přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W[12]1
(knižně, zřídka) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[12]1
(nářečně) W1
(nářečně) první osoba jednotného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W1
(nářečně) třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu a příčestí činné slova W, nářeční obdoba tvaru smrkl1
(nářečně) zkrácený tvar 3. osoby jednotného čísla minulého času mužského rodu slovesa W1
(nářečně, knižně) třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu a příčestí činné slova W, obdoba tvaru trhl1
(v obecném jazyce) W1
(v obecném jazyce) druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W[13]1
(v obecném jazyce) první osoba jednotného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W[14]1
(v obecném jazyce) příčestí minulé jednotného čísla mužského rodu slovesa W a W1
(v obecném jazyce) příčestí minulé jednotného čísla mužského rodu slovesa W4
(v obecném jazyce) rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa W[15]1
(v obecném jazyce) rozkazovací způsob druhé osoby množného čísla slovesa W[16]1
(v obecném jazyce) třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu a příčestí činné slova W, nářeční obdoba tvaru krkl1
(v obecném jazyce) třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu a příčestí činné slova W, obecná obdoba tvaru W1
(v obecném jazyce) zkrácený tvar příčestí minulého W1
(řidčeji) přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(řidčeji) třetí osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[17]1
(zastarale) druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
(zastarale) druhá osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[18]1
(zastarale) druhá osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[19]1
(zastarale) jednotné číslo přechodníku minulého mužského rodu slovesa W5
(zastarale) první osoba čísla jednotného přítomného času slovesa W1
(zastarale) první osoba jednotného čísla budoucího času slovesa W[20]1
(zastarale) první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[21]1
(zastarale) první osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[22]1
(zastarale) přechodník minulý jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(zastarale) přechodník minulý jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W1
(zastarale) přechodník minulý množného čísla všech rodů slovesa W1
(zastarale) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W2
(zastarale) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[23]1
(zastarale) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[24]1
(zastarale) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[25]1
(zastarale) třetí osoba množného čísla budoucího času slovesa W[26]1
(zastarale) třetí osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[27]1
(zastarale) tvar přechodníku přítomného slovesa W pro singulár mužského rodu1
(zastarale, básnicky) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[28][29]1
(zastarale, básnicky) třetí osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[30]1
(zastarale, knižně) W; třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W1
(zastarale, knižně) druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W/W/W1
(zastarale, knižně) druhá osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W/W/W1
(zastarale, knižně) první osoba jednotného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W/W/W1
(zastarale, knižně) první osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W/W/W1
(zastarale, nářečně) neurčitý tvar slovesa W používaný po slovesech pohybu[31]1
(zastarale, nářečně) příčestí minulé množného čísla rodu mužského životného slovesa W[32]1
(zastarale, v obecném jazyce) příčestí minulé jednotného čísla mužského rodu slovesa W[33]1
(zastarale, v obecném jazyce) příčestí minulé jednotného čísla rodu středního slovesa W[34]1
(zastarale, v obecném jazyce) příčestí minulé jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu slovesa W[35]1
(zastarale, v obecném jazyce) příčestí minulé množného čísla rodu mužského neživotného a rodu ženského slovesa W[36]1
(zastarale, v obecném jazyce) příčestí minulé množného čísla rodu mužského životného slovesa W[37]1
(zastarale, řidčeji) přechodník minulý množného čísla všech rodů slovesa W1
(zastarale, zřídka) přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
(zřídka) třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W[38][39]1
rozkazovací způsob druhé osoby množného čísla slova W1
rozkazovací způsob druhé osoby singuláru slovesa W1
rozkazovací způsob singuláru slova W1
W (používá se jako odkaz, např. na jiné místo v textu)1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
3. osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slovesa W1
3. osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu od slova W1
1. osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
2. osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu od slova W1
2. osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
2. osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
3. osoba singuláru i plurálu přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
2. osoba singuláru imperativu slovesa W7
3. osoba singuláru nebo plurálu přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W2
1. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1
2. osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba plurálu oznamovacího způsobu přítomného času rodu činného slovesa W1
alternativní tvar infinitivu od slova W1
číslo jednotné mužského rodu příčestí minulého činného slovesa W1
druhá osoba čísla jednotného rozkazovacího způsobu přítomného slovesa W2
druhá osoba imperativu jednotného čísla slovesa W2
druhá osoba imperativu jednotného čísla slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W2
druhá osoba jednotného čísla imperativu od slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla imperativu slovesa W3
druhá osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slova W2
druhá osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W8
druhá osoba jednotného čísla rozkazovací způsob slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsob slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu od slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu sloves W a W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu sloves W, W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu sloves W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W75
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W[40]1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba množného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W5
druhá osoba množného čísla rozkazovací způsobu slovesa W1
druhá osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W2
druhá osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W[41]1
druhá osoba plurálu indikativu prézensu slovesa W1
druhá osoba rozkazovacího způsobu jednotného čísla slovesa W1
druhá osoba rozkazovacího způsobu slova W1
druhá osoba rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba singuláru času přítomného slovesa W1
druhá osoba singuláru času přítomného slovesa W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W, W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W8
druhá osoba singuláru indikativu prézensu slovesa W1
druhá osoba singuláru prezenta slovesa W1
druhá osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu rodu činného slovesa W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu od slovesa W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu od W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slova W7
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W nebo W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W, W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W22
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu záporného slovesa W1
imperativ 2. osoby jednotného čísla od slova W1
imperativ druhé osoby jednotného čísla slova W1
imperativ singuláru druhé osoby W1
jednotné číslo přechodníku přítomného mužského rodu slovesa W2
krátký tvar mužského rodu jednotného čísla příčestí trpného slovesa W1
maskulinum singuláru přechodníku minulého slovesa W, W1
maskulinum singuláru přechodníku přítomného slovesa W1
méně obvyklá varianta příčestí činného a třetí osoby jednotného čísla mužského rodu minulého času slovesa W1
minulé příčestí singuláru mužského rodu slovesa W1
minulý čas 3. osoby feminina a 1. osoby neutra od slovesa W1
minulý čas druhé osoby čísla jednotného slovesa W1
minulý čas první osoby slova W1
minulý čas středního rodu slova W1
minulý čas třetí osoby jednotného čísla mužského rodu slovesa W2
minulý čas třetí osoby jednotného čísla slova W1
minulý čas třetí osoby singuláru slovesa W1
minulý čas ženského rodu třetí osoby čísla jednotného slova W1
mužský rod jednotného čísla minulého příčestí činného slovesa Wi1
mužský rod jednotného čísla přechodníku přítomného slovesa W2
mužský rod jednotného čísla příčestí trpného slovesa W3
(nespisovně) 3. osoba množného čísla oznamovacího způsobu od slova W (správně W)1
neživotná forma mužského rodu jednotného čísla příčestí trpného slovesa W1
plurál mužského neživotného a ženského rodu příčestí trpného slovesa W1
plurál mužského rodu neživotného příčestí trpného slovesa W1
plurál mužského rodu životného příčestí minulého slovesa W1
plurál mužského rodu životného příčestí minulého slovesa W1
plurál neutra příčestí trpného slovesa W1
plurál příčestí minulého mužského rodu neživotného a ženského rodu od slovesa W1
plurál příčestí minulého mužského rodu neživotného a ženského rodu slovesa W1
plurál příčestí minulého mužského rodu životného slovesa W1
plurál příčestí minulého mužského rodu životného W2
plurál ženského rodu příčestí trpného slovesa W1
první osoba čísla množného způsobu rozkazovacího slovesa W1
první osoba jednotného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W6
první osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu slovesa W (v zastaralém významu W)1
první osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu slovesa W1
první osoba jednotného čísla přítomného (budoucího) času oznamovacího způsobu slovesa W1
první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsoba slovesa W1
první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W50
první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
první osoba množného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W2
první osoba množného čísla indikativu přítomného a budoucího času slovesa W1
první osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
první osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W2
první osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W[42]1
první osoba plurálu budoucího času sloves W a počnout1
první osoba plurálu imperativu slovesa W1
první osoba plurálu indikativu budoucího času slovesa W1
první osoba plurálu indikativu prézensu slovesa W1
první osoba prézensu od W1
první osoba singuláru budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W1
první osoba singuláru indikativu prézensu slovesa W2
první osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu od slovesa W1
první osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W10
první osoba singuláru přítomného času slovesa W2
předchodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
přechodník minulý jednotného čísla mužského rodu slovesa W a W1
přechodník minulý jednotného čísla mužského rodu slovesa W110
přechodník minulý jednotného čísla rodu mužského slovesa W19
přechodník minulý jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W a W1
přechodník minulý jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W12
přechodník minulý množného čísla všech rodů slovesa W a W1
přechodník minulý množného čísla všech rodů slovesa W39
přechodník minulý mužského rodu jednotného čísla slovesa W2
přechodník minulý mužského rodu slovesa W1
přechodník minulý rodu mužského jednotného čísla slovesa W1
přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu od slovesa W1
přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W, W2
přechodník přitomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W23
přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu slovesa W115
přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu zvratného slovesa W1
přechodník přítomný jednotného čísla rodu mužského slovesa W8
přechodník přítomný jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W, W2
přechodník přitomný jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W3
přechodník přítomný jednotného čísla ženského a středního rodu slovesa W51
přechodník přítomný množného čísla slovesa W/W/W1
přechodník přítomný množného čísla slovesa W1
přechodník přítomný množného čísla všech rodů slovesa W, W2
přechodník přítomný množného čísla všech rodů slovesa W41
přechodník přítomný mužského rodu čísla jednotného slovesa W1
přechodník přítomný mužského rodu jednotného čísla slovesa W4
přechodník přítomný mužského rodu singuláru slovesa W1
přechodník přítomný mužského rodu slovesa W1
přechodník přítomný rodu mužského jednotného čísla od slova W1
přechodník přítomný rodu mužského jednotného čísla slovesa W1
přechodník přítomný v singuláru mužského rodu slova W4
přechodník přítomný v singuláru mužského rodu slova W1
přechodník přítomný v singuláru mužského rodu slovesa W1
příčestí činné a třetí osoba jednotného čísla mužského rodu minulého času slovesa W1
příčestí činné jednotného čísla mužského rodu slovesa W2
příčestí činné jednotného čísla ženského rodu slovesa W1
příčestí činné množného čísla středního rodu slovesa W1
příčestí činné slova W6
příčestí činné, třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slova W (W, W)1
příčestí činné, třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slova W (W)1
příčestí činné, třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slova W8
příčestí minulé a třetí osoba jednotného čísla mužského rodu minulého času slovesa W1
příčestí minulé činné jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
příčestí minulé činné mužského rodu jednotného čísla slovesa W1
příčestí minulé jednotného čísla mužského rodu slova W3
přičestí minulé jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
příčestí minulé jednotného čísla mužského rodu slovesa W24
příčestí minulé jednotného čísla rodu mužského slovesa W4
přičestí mínulé jednotného čísla rodu středního slovesa W1
příčestí minulé jednotného čísla rodu ženského slovesa W1
příčestí minulé jednotného čísla středního rodu slovesa W8
příčestí minulé jednotného čísla středního rodu W1
příčestí minulé jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu slovesa W8
příčestí minulé jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu slovesa W2
příčestí minulé jednotného čísla ženského rodu slovesa W1
příčestí minulé množného čísla rodu mužského neživotného a rodu ženského slovesa W2
příčestí minulé množného čísla rodu mužského neživotného a ženského rodu slovesa W3
příčestí minulé množného čísla rodu mužského slovesa W1
příčestí minulé množného čísla rodu mužského životného slovesa W7
příčestí minulé množného čísla ženského rodu slova W1
příčestí minulé mužského rodu jednotného čísla slovesa W3
příčestí minulé (rod mužský, jednotné číslo) slovesa W1
příčestí minulé singuláru ženského rodu a plurálu středního rodu slovesa W1
příčestí minulé středního rodu jednotného čísla slovesa W1
příčestí minulé ve středním rodu slovesa W1
příčestí minulé ženského rodu jednotného čísla a středního rodu množného čísla slovesa W1
příčestí trpné jednotného čísla mužského rodu sloves W a W1
příčestí trpné jednotného čísla mužského rodu slovesa W nebo W1
příčestí trpné jednotného čísla mužského rodu slovesa W9
příčestí trpné jednotného čísla rodu mužského slovesa W2
příčestí trpné jednotného čísla rodu ženského a množného čísla rodu středního slovesa W2
příčestí trpné jednotného čísla středního rodu slovesa W2
příčestí trpné jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu slovesa W2
příčestí trpné jednotného čísla ženského rodu slovesa W1
příčestí trpné množného čísla mužského rodu neživotného a ženského rodu slovesa W1
příčestí trpné množného čísla mužského rodu neživotného a ženského rodu slovesa W1
příčestí trpné množného čísla mužského rodu životného slovesa W1
příčestí trpné množného čísla rodu mužského neživotného a rodu ženského slovesa W2
příčestí trpné množného čísla rodu mužského neživotného a ženského rodu slovesa W1
příčestí trpné množného čísla rodu mužského životného slovesa W2
příčestí trpné množného čísla středního rodu slovesa W1
příčestí trpné mužského rodu slova W1
příčestí trpné slovesa W pro jednotné číslo ženského rodu1
příčestí trpné slovesa W3
příčeští minulé jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu slovesa W1
přítomný čas oznamovacího způsobu 1. osoby čísla jednotného slovesa W2
přítomný čas oznamovacího způsobu 3. osoby čísla jednotného slovesa W1
přítomný čas singuláru první osoby slova W4
rod mužský čísla jednotného přechodníku přítomného slovesa W1
rod mužský jednotného čísla přechodniku přítomného slovesa W1
rozkazovací způsob 2. osoby jednotného čísla slovesa W3
rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slova W1
rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slova W3
rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa W63
rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa W1
rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa W2
rozkazovací způsob druhé osoby množného čísla slova W3
rozkazovací způsob druhé osoby množného čísla slovesa W1
rozkazovací způsob druhé osoby singuláru slovesa W4
rozkazovací způsob jednotného čísla druhé osoby slovesa W1
rozkazovací způsob jednotného čísla slova W2
rozkazovací způsob pro druhou osobu jednotného čísla od slova W1
rozkazovací způsob první osoby jednotného čísla slovesa W1
rozkazovací způsob slova W1
rozkazovací způsob slova W1
rozkazovací způsob slovesa W6
rozkazovací způsob slovesa W (činit sladkým)1
rozkazovací způsob slovesa W (uvést v soulad)1
singulár feminina a plurál neutra příčestí trpného od slovesa W1
singulár feminina příčestí trpného slovesa W1
singulár maskulina přechodníku minulého od slovesa W2
singulár mužského rodu příčestí trpného od slovesa W1
singulár mužského rodu příčestí trpného slovesa W1
singulár neutra příčestí trpného od slovesa W1
singulár příčestí minulého činného rodu mužského slovesa W, W1
singulár ženského rodu a plurál středního rodu příčestí trpného slovesa W1
stažený tvar druhé osoby jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W s příslovcem W1
střední rod jednotného čísla příčestí minulého činného slovesa W1
střední rod jednotného čísla příčestí trpného slovesa W1
trpné příčestí singuláru mužského rodu slova W1
třetí osoba čísla jednotného času přítomného způsobu oznamovacího slovesa W1
třetí osoba čísla jednotného i množného času přítomného slovesa W1
třetí osoba čísla jednotného i množného přítomného času oznamovacího způsobu od slovesa W1
třetí osoba čísla jednotného přítomného času slova W1
třetí osoba jednotného a množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W5
třetí osoba jednotného čísla budoucího času slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla činného rodu přítomného času slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu a příčestí činné slova W, zkrácená obdoba tvaru W1
třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu a příčestí činné slova W6
třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu a příčestí činné slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slova W, W1
třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slova W8
třetí osoba jednotného čísla minulého času mužského rodu slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla minulého času slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu budoucího času slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času od slova W2
třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla příčestí minulého činného mužského rodu slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovací způsobu slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu sloves W a W1
třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W42
třetí osoba jednotného čísla přítomného času slovesa W1
třetí osoba jednotného i množného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba jednotného i množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W39
třetí osoba jednotného i množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba jednotného i množného čísla přítomného času slovesa W1
třetí osoba jesdnotného čísla přítomného času slovesa W1
třetí osoba množného čísla budoucího času oznamovacího způsobu slovesa W4
třetí osoba množného čísla času přítomného činného slovesa W1
třetí osoba množného čísla přítomného času oznamovací způsobu slovesa W1
třetí osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu sloves W a W1
třetí osoba množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W10
třetí osoba obou čísel budoucího času slovesa W1
třetí osoba obou čísel indikativu času budoucího slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu prézentu slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu přítomného času slovesa W1
třetí osoba plurálu prézentu indikativu slovesa W1
třetí osoba plurálu přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W2
třetí osoba plurálu přítomného času slovesa W1
třetí osoba plurálu přítomného času slovesa W1
třetí osoba přítomného času jednotného i množného čísla slovesa W1
třetí osoba přítomného času oznamovacího způsobu čísla množného slovesa W1
třetí osoba přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba singuláru času přítomného slovesa W1
třetí osoba singuláru i plurálu oznamovacího způsobu času přítomného rodu činného slovesa W1
třetí osoba singuláru i plurálu přítomného času oznamovacího způsobu od slovesa W1
třetí osoba singuláru i plurálu přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W9
třetí osoba singuláru i plurálu přítomného času slovesa W14
třetí osoba singuláru indikativu přítomného času aktiva slovesa W 1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu času přítomného slovesa W1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu slovesa W3
třetí osoba singuláru prézentu indikativu slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času činného rodu oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W13
třetí osoba singuláru přítomného času slovesa W2
třetí osoba singuláru přítomného času slovesa W1
tvar 2. osoby singuláru imperativu slovesa W1
tvar pomocného slovesa W vyjadřující v kombinaci s minulým příčestím plnovýznamového nebo způsobového slovesa podmiňovací způsob pro 2. osobu plurálu1
tvar pomocného slovesa W vyjadřující v kombinaci s minulým příčestím plnovýznamového nebo způsobového slovesa podmiňovací způsob pro 1. osobu plurálu1
tvar pomocného slovesa W vyjadřující v kombinaci s minulým příčestím plnovýznamového nebo způsobového slovesa podmiňovací způsob pro 1. osobu singuláru1
tvar pomocného slovesa W vyjadřující v kombinaci s minulým příčestím plnovýznamového nebo způsobového slovesa podmiňovací způsob pro 2. osobu singuláru1
tvar pomocného slovesa W vyjadřující v kombinaci s minulým příčestím významového slovesa podmiňovací způsob pro 3.osobu (obou čísel)1
tvar přechodníku přítomného jednotného čísla mužského rodu od slovesa W3
tvar přechodníku přítomného jednotného čísla mužského rodu slovesa W1
tvar přechodníku přítomného od slovesa W1
tvar přechodníku přítomného slovesa W pro singulár mužského rodu1
tvar příčestí trpného slovesa W pro jednotné číslo mužského rodu1
tvar singuláru maskulina přechodníku přítomného od slovesa W1
tvar singuláru mužského rodu přechodníku přítomného od slovesa W1
tvar singuláru mužského rodu přechodníku přítomného slovesa W1
tvar singuláru přechodníku přítomného mužského rodu od slovesa W1
tvar středního rodu plurálu příčestí trpného slova W1
tvar středního rodu singuláru trpného rodu slova W1
tvar ženského rodu singuláru příčestí trpného slova W1
(v matematice) W Wu W; třetí osoba singuláru přítomného času slovesa W1
záporná třetí osoba čísla jednotného času přítomného slovesa W1
záporný tvar druhé osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
záporný tvar infinitivu slovesa W2
záporný tvar mužského rodu životného čísla množného příčestí minulého činného slovesa W1
záporný tvar třetí osoby singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
(zkráceně) W W2
zkrácený tvar příčestí minulého třetí osoby jednotného čísla mužského rodu slovesa W1

Tvary esperantských slovesEditovat

msgpočet
podmiňovací způsob slovesa W1
budoucí čas slovesa W7
minulý čas slovesa W6
podmiňovací způsob slovesa W6
přítomný čas slovesa W5
rozkazovací způsob slovesa W2

Tvary estonských slovesEditovat

msgpočet
3. osoba singuláru přítomného času od slova W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu od slova W1

Tvary finských slovesEditovat

msgpočet
(hovorově) druhá osoba plurálu přítomného času slovesa W1
(hovorově) druhá osoba singuláru přítomného času slova W v otázce1
(hovorově) druhá osoba singuláru přítomného času slova W1
(hovorově) druhá osoba singuláru přítomného času slovesa W1
(hovorově) kmen slovesa W2
(hovorově) první osoba plurálu přítomného času slovesa W1
(hovorově) první osoba singuláru přítomného času slovesa W1
(hovorově) třetí osoba singuláru přítomného času slovesa W1
1. osoba jednotného čísla potenciálu přítomného času od slova W1
1. osoba jednotného čísla přítomného času od slova W1
3. osoba singuláru minulého času slova W1
abessiv třetího příčestí aktivního slova W1
agentní participium slova W2
aktivní participium minulé slova W1
aktivní participium prézentu slova W10
čtvrtý infinitiv slova W2
čtvrtý infinitiv slovesa W1
druhá osoba imperativu slova W1
druhá osoba jednotného čísla přítomného času od slova W1
druhá osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slova W1
druhá osoba plurálu minulého času od slova W1
druhá osoba plurálu přítomného času od slova W1
druhá osoba plurálu přítomného času slova W v otázce1
druhá osoba plurálu přítomného času slova W2
druhá osoba singuláru imperativu od slova W1
druhá osoba singuláru imperativu slova W14
druhá osoba singuláru minulého času od slova W1
druhá osoba singuláru přítomného času slova W v otázce (ty jsi?)1
druhá osoba singuláru přítomného času slova W5
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu od slova W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slova W3
kmen slova W16
kmen slovesa W1
participium perfekta aktiva slova W1
participium prézenta aktiva slova W (W/W)1
participium prézenta aktiva slova W1
pasivní participium perfekta slova W1
pasivní participium prézentu slova W1
první osoba plurálu minulého času od slova W1
první osoba plurálu přítomného času od slova W1
první osoba plurálu přítomného času slova W v otázce1
první osoba plurálu přítomného času slova W2
první osoba singuláru minulého času od slova W1
první osoba singuláru minulého času slova W6
první osoba singuláru přítomného času slova W v otázce1
první osoba singuláru přítomného času slova W5
samohláskový kmen slova W1
třetí osoba plurálu minulého času od slova W1
třetí osoba plurálu přítomného času od slova W1
třetí osoba plurálu přítomného času slova W v otázce (jsou?)1
třetí osoba plurálu přítomného času slova W2
třetí osoba singuláru minulého času od slova W2
třetí osoba singuláru minulého času slova W10
třetí osoba singuláru přítomného času od slova W2
třetí osoba singuláru přítomného času slova W v otázce („je?“)1
třetí osoba singuláru přítomného času slova W11

Tvary francouzských slovesEditovat

msgpočet
mužský rod plurálu participia perfekta pasiva slovesa WW1
příčestí minulé trpné slovesa W1
příčestí přítomné slovesa W7
Wmužský rod jednotného čísla příčestí minulého trpného slovesa W1
W, 3.osoba jednotného čísla indikativu prézenta slovesa W1
2. osoba jednotného čísla indikativu prézenta slovesa W1
3. osoba jednotného čísla indikativu prézenta slovesa WW1
2. osoba jednotného čísla subjunktivu prézenta slovesa W1
3. osoba singuláru futura slovesa W2
budoucí čas 3. osoby v jednotném čísle slovesa W1
druhá osoba imperativu prézenta slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa W2
druhá osoba jednotného čísla slovesa WW1
druhá osoba množného čísla subjunktivu přítomného času slovesa WW1
druhá osoba rozkazovacího způsobu jednotného čísla slovesa W70
druhá osoba rozkazovacího způsobu jednotného čísla slovesa Wpopírej1
druhá osoba rozkazovacího způsobu přítomného času slovesa W1
druhá osoba singuláru času minulého historického slovesa W - W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa WW1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa WW1
druhá osoba singuláru indikativu prézenta slovesa WW1
druhá osoba singuláru kondicionálu prézenta slovesa W - W Ws4
druhá osoba singuláru kondicionálu prézenta slovesa W - W Ws, W Ws1
druhá osoba singuláru oznam. způsobu budoucího času slovesa WW1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu přítomného času slovesa W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W - W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W3
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
mužský rod čísla jednotného příčestí trpného slovesa W - W1
3.osoba plurálu indikativu prézenta slovesa W1
3.osoba plurálu subjunktivu prézenta slovesa W1
oznamovací způsob přítomného času 3. osoby v jednotném čísle slovesa W1
passé simple 2. osoby jednotného čísla slovesa W1
passé simple 3. osoby jednotného čísla slovesa W15
první a druhá osoba singuláru idikativu prézenta slovesa W1
první a třetí osoba indikativu i subjunktivu prézenta slovesa W1
první a třetí osoba jednotného čísla indikativu i subjunktivu prézentu slovesa WW1
první a třetí osoba singuláru indikativu i subjunktivu slovesa W1
první a třetí osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W - W1
první a třetí osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W1
první a třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W1
první a třetí osoba singuláru subjunktivu přítomného času slovesa W1
první a třetí osoba singuláru subjunktivu přítomného času slovesa W2
první osoba jednotného čísla slovesa W (W)1
první osoba jednotného čísla subjunktivu prézenta slovesa W1
první osoba oznamovacího způsobu jednotného čísla slovesa W70
první osoba oznamovacího způsobu jednotného čísla slovesa Wpopírám1
první osoba plurálu indikativu imperfekta slovesa W1
první osoba singuláru indikativu futura slovesa W - W2
první osoba singuláru indikativu futura slovesa W - W, W W/ W1
první osoba singuláru indikativu prézenta slovesa WW1
první osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W2
první osoba singuláru kondicionálu prézenta slovesa W - W1
první osoba singuláru kondicionálu prézenta slovesa W - W Wch1
první osoba singuláru kondicionálu prézenta slovesa W - W Wch, W Wch3
první osoba singuláru minulého času prostého slovesa W1
první osoba spojovacího způsobu jednotného čísla slovesa W66
příčestí minulé mužského rodu slovesa W1
příčestí minulé mužského rodu v jednotném čísle slovesa W1
příčestí minulé trpné slovesa W2
příčestí minulé trpné slovesa WW1
příčestí minulé trpné slovesa W7
příčestí minulé trpné slovesa W1
příčestí minulé trpné slovesa W - W1
příčestí minulé ženského rodu v jednotném čísle slovesa W1
příčestí přítomné činné slovesa W1
příčestí přítomné slovesa W1
příčestí trpné slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla času minulého historického slovesa W - W1
třetí osoba jednotného čísla přítomného času slovesa W — (W)1
třetí osoba jednotného čísla subjunktivu imperfekta slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla subjunktivu prézenta slovesa W1
třetí osoba množného čísla indikativu imperfekta slovesa W1
třetí osoba množného čísla indikativu prézenta slovesa W1
třetí osoba množného čísla indikativu přítomného času slovesa W1
třetí osoba množného čísla subjunktivu prézenta slovesa W1
třetí osoba oznamovacího způsobu jednotného čísla slovesa [[charger]#francouzština|charger]1
třetí osoba oznamovacího způsobu jednotného čísla slovesa W70
třetí osoba oznamovacího způsobu jednotného čísla slovesa Wpopírá1
třetí osoba plurálu indikativu času passé simple slovesa W - W, W1
třetí osoba plurálu indikativu i subjunktivu času přítomného slovesa W1
třetí osoba plurálu oznamovacího způsobu budoucího času prostého slovesa W2
třetí osoba plurálu oznamovacího způsobu času přítomného slovesa W - W1
třetí osoba plurálu způsobu oznamovacího času přítomného slovesa W1
třetí osoba singuláru času passé simple slovesa W - W1
třetí osoba singuláru indikativu času passé simple slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru indikativu času passé simple slovesa WW; W1
třetí osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W2
třetí osoba singuláru indikativu prézenta slovesa WW2
třetí osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W - W W, W W, W W1
třetí osoba singuláru kondicionálu prézenta slovesa W - W W W1
třetí osoba singuláru minulého času historického slovesa W2
třetí osoba singuláru minulého času historického slovesa WW1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu budoucího času prostého slovesa W1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu futura prostého slovesa W1
třetí osoba spojovacího způsobu jednotného čísla slovesa W78
třetí osoga čísla jednotného indikativu času přítomného slovesa WW1
ženský rod příčestí minulého trpného slovesa W1

Tvary galicijských slovesEditovat

msgpočet
1. a 3.osoba singuláru konjunktivu prézenta slovesa W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W3
třetí osoba jednotného čísla indikativu préterita W2
třetí osoba singuláru indikativu prézentu slovesa W2
třetí osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1

Tvary hebrejských slovesEditovat

msgpočet
infinitiv slovesa W2
jednotné číslo ženského rodu příčestí trpného slovesa W1
mužský rod jednotného čísla aktivního příčestí slovesa W1
ženský rod jednotného čísla aktivního příčestí slovesa W1
3. osoba plurálu perfekta slovesa W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa WW, W1
infinitiv slovesa W1
makor slovesa W1
maskulinum singuláru imperativu slovesa W1
mužský rod jednotného čísla příčestí činného slovesa W2

Tvary italských slovesEditovat

msgpočet
1., 2. a 3. osoba jednotného čísla subjunktivu slovesa W1
1., 2., 3.osoba singuláru konjunktivu prézenta slovesa W1
3. osoba jednotného čísla indikativu aktiva přítomného času slovesa WW1
1. osoba jednotného čísla indikativu aktiva přítomného času slovesa WW1
3. osoba jednotného čísla indikativu aktiva přítomného času slovesa WW; W1
2.osoba singuláru imperativu prézenta slovesa W1
2. osoba singuláru imperativu slovesa W2
3. osoba singuláru indikativu slovesa W1
3. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1
1. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W3
2. osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
2. osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa W - W1
druhá osoba množného čísla indikativu přítomného času slovesa W - W1
druhá osoba plurálu indikativu prézenta slovesa W - W, W1
druhá osoba plurálu kondicionálu přítomného času slovesa W - W1
druhá osoba plurálu oznamovacího způsobu budoucího času slovesa W - W; W1
druhá osoba plurálu oznamovacího způsobu budoucího času slovesa W - W1
druhá osoba plurálu oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W - W1
druhá osoba plurálu rozkazovacího způsobu přítomného času slovesa W - W1
druhá osoba plurálu rozkazovacího způsobu slovesa W - W1
druhá osoba plurálu rozkazovacího způsobu slovesa W - W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W2
druhá osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W1
participium minulé trpné slovesa W1
první osoba čísla jednotného indikativu času přítomného slovesa W1
první osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa W - W2
první osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W1
příčestí minulé trpné slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa W - W1
třetí osoba singuláru indikativu prezentu slovesa W1
třetí osoba singuláru konjunktivu prézenta slovesa W1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W1
třetí osoba singuláru prezentu indikativu slovesa W1

Tvary jakutských slovesEditovat

msgpočet

Tvary japonských slovesEditovat

msgpočet

Tvary jidiš slovesEditovat

msgpočet
2. osoba singuláru imperativu slovesa W1
1. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1

Tvary katalánských slovesEditovat

msgpočet
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
třetí osoba singuláru indikatvu prézenta slovesa WW1

Tvary ladino slovesEditovat

msgpočet
1. a 3. osoba singuláru imperfekta slovesa W1
2. osoba singuláru imperativu slovesa W1
3. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1

Tvary latgalských slovesEditovat

msgpočet

Tvary latinských slovesEditovat

msgpočet
první osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa W1
(archaicky, básnicky) druhá osoba singuláru indikativu prézenta deponentního slovesa WW, W1
(archaicky, básnicky) nominativ singuláru mužského rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W / W; W, W W (W) W1
(archaicky, básnicky) třetí osoba plurálu indikativu perfekta slovesa WW, W1
(básnicky, archaicky) třetí osoba plurálu indikativu perfekta slovesa WW, W1
W1
W W; W1
W!, W!, 2.osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu od slovesa W1
W W; 1.osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W1
W, druhá osoba singuláru indikativu prézentu slovesa W1
2. osoba imperativu slovesa W1
1. osoba jednotného čísla pasiva oznamovacího způsobu slovesa W1
2. osoba singuláru imperativu prézenta slovesa WW1
2. osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa W1
1. osoba singuláru perfekta activa oznamovacího způsobu slovesa W1
2. osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
ablativ singuláru feminina gerundiva slovesa W - W, W1
akuzativ gerundia slovesa WW1
akuzativ plurálu mužského rodu gerundiva slovesa WW, Wm W (W) W W; W, W W W W1
akuzativ plurálu středního rodu participia perfekta pasíva slovesa W1
akuzativ singuláru feminina či maskulina participia prézentu aktiva slovesa WW, W, W1
akuzativ singuláru maskulina gerundiva slovesa WW1
akuzativ singuláru maskulina gerundiva slovesa W - W, W1
druhá osoba čísla jednotného indikativu přítomného času slovesa WW1
druhá osoba čísla jednotného konjunktivu imperfekta aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba čísla jednotného konjunktivu pluskvamperfekta aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba čísla množného konjunktivu přítomného slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla imperativu slovesa WW W, W, W, W W1
druhá osoba jednotného čísla indikativu prézenta aktiva slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla konjunktivu prézentu aktiva slovesa WW W, W W1
druhá osoba množného čísla indikativu prézentu aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba plurálu imperativu prézenta pasiva slovesa W1
druhá osoba plurálu imperativu prézenta slovesa W - W1
druhá osoba plurálu indikativu futura I. aktiva slovesa W1
druhá osoba plurálu indikativu futura II. aktiva slovesa W1
druhá osoba plurálu indikativu futura pasiva slovesa W - W, W1
druhá osoba plurálu indikativu imperfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba plurálu indikativu perfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba plurálu indikativu perfekta slovesa WW, W1
druhá osoba plurálu indikativu plusquamperfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba plurálu indikativu prézenta aktiva slovesa W1
druhá osoba plurálu indikativu prézenta pasiva slovesa W1
druhá osoba plurálu indikativu přítomného času rodu činného slovesa W1
druhá osoba plurálu konjuktivu plusquamperfekta slovesa WW, W1
druhá osoba plurálu konjunktivu perfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba plurálu oznamovacího způsobu aktiva slovesa W - W1
druhá osoba plurálu rozkazovacího způsobu prézenta slovesa W1
druhá osoba plurálu rozkazovacího způsobu slovesa W - W1
druhá osoba singáláru indikativu prézenta aktiva slovesa W - W, W W1
druhá osoba singuláru imperativu aktiva prezenta slovesa W1
druhá osoba singuláru imperativu prézenta aktiva slovesa W3
druhá osoba singuláru imperativu prézenta aktiva slovesa W - W, W1
druhá osoba singuláru imperativu prézenta deponentního slovesa WW, W, W1
druhá osoba singuláru imperativu prézentu aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru imperativu prézentu aktiva slovesa WW; W, W1
druhá osoba singuláru indikativu futura aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru indikativu futura aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru indikativu futura I. aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu futura II. aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu futura II. aktiva slovesa W - W2
druhá osoba singuláru indikativu futura slovesa W - W1
druhá osoba singuláru indikativu imperfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu imperfekta aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W - W1
druhá osoba singuláru indikativu plusquamperfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu presenta aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa W2
druhá osoba singuláru indikativu prézenta pasiva slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa WW1
druhá osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa W - W, W1
druhá osoba singuláru indikativu přítomného času aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W - W1
druhá osoba singuláru indikativu přítomného času slvoesa WW, W1
druhá osoba singuláru indikatvu futura aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru konjunktivu času přítomného rodu činného slovesa WW1
druhá osoba singuláru konjunktivu imperfekta aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru konjunktivu perfekta aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru konjunktivu perfekta aktiva slovesa W - W2
druhá osoba singuláru konjunktivu perfekta slovesa W - W1
druhá osoba singuláru konjunktivu plusquamperfekta aktiva slovesa W - W1
druhá osoba singuláru konjunktivu prézenta aktiva slovesa W1
druhá osoba singuláru konjunktivu prézenta aktiva slovesa WW W, W W1
druhá osoba singuláru konjunktivu prézentu aktiva slovesa WW, W2
druhá osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času rodu činného slovesa WW1
druhá osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru přítomného aktivního imperativu slovesa W (W)1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu aktiva slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu aktiva slovesa W - W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu rodu činného slovesa WW, W, W, W W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
genitiv a dativ singuláru feminina participia futura aktiva slovesa W1
genitiv plurálu participia prézenta aktiva slovesa W - W, W, W1
genitiv plurálu ženského rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W / W W / W; W, W W W W1
genitiv singuláru maskulina participia perfekta pasiva slovesa WW, W1
genitiv singuláru participia prézenta aktiva slovesa W - W; W1
genitiv singuláru participia prézenta aktiva slovesa W - W, W, W, W; W; W1
imperativ singuláru slovesa W1
infinitiv perfekta slovesa WW, W1
infinitiv prézenta pasiva slovesa WW, W, W1
nominativ a akuzativ singuláru neutra gerundiva slovesa WW, W W W W1
nominativ a vokativ feminina singuláru participia perfekta pasiva slovesa W1
nominativ a vokativ plurálu feminina participia futura aktiva slovesa W1
nominativ a vokativ plurálu maskulina participia perfekta pasiva slovesa WW, W1
nominativ a vokativ singuláru feminina příčestí trpného minulého slovesa W1
nominativ, akuzativ a vokativ neutra plurálu participia perfekta pasiva slovesa W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu neutra gerundiva slovesa W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu neutra participia perfekta pasiva slovesa W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W; W, W W W /W/ W, W; jež W W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W W; W, W W W /W/ W-i; jež W W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W; W, W W W /W/ W-i; jež W W1
nominativ plurálu maskulina adjektiva WW, W1
nominativ plurálu středního rodu participia perfekta pasíva slovesa W1
nominativ singuláru feminina gerundiva slovesa W1
nominativ singuláru maskulina gerundiva slovesa W - W, W1
nominativ singuláru maskulina participia perfekta pasiva slovesa W - W, W2
nominativ singuláru maskulina participia perfekta pasiva slovesa WW, W1
nominativ singuláru maskulina participia prézenta aktiva slovesa W - W; W; W1
nominativ singuláru mužského rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W / W; W, W W W W1
nominativ singuláru mužského rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W / W; W, W W (W) W1
nominativ singuláru mužského rodu participia perfekta (deponentního) slovesa WW; W, W1
nominativ singuláru neutra gerundiva slovesa W - W, W1
nominativ singuláru rodu mužského participia perfekta pasiva slovesa W1
nominativ singuláru ženského rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W; W, W W (W) W; která W W1
nominativ singuláru ženského rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W W; W, W W (W) W W; která W W1
nominativ singuláru ženského rodu gerundiva slovesa WW, W W (W) W; W, W W (W) Wi; která W W1
nominativ singuláru ženského rodu participia perfekta pasíva slovesa W1
2.osoba plurálu indikativu futura II. aktiva slovesa W1
2.osoba plurálu konjunktivu perfekta aktiva slovesa W1
1.osoba plurálu konjunktivu plusquamperfekta sloves W a W1
2.osoba singuláru indikativu futura pasiva slovesa W1
1.osoba singuláru indikativu futura passiva slovesa W1
3.osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W1
2.osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W1
1.osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W1
1.osoba singuláru konjunktivu prézenta passiva slovesa W1
participium perfekta pasiva slovesa WW, W1
participium prézenta aktiva slovesa WW; W; W1
první osoba čísla jednotného indikativu budoucího času slovesa WW1
první osoba čísla jednotného indikativu futura aktiva slovesa WW, W1
první osoba čísla jednotného indikativu futura aktiva slovesa WW1
první osoba čísla jednotného indikativu futura I aktiva slovesa W1
první osoba čísla jednotného indikativu futura pasiva slovesa WW, W1
první osoba čísla jednotného indikativu prézentu aktiva slovesa WW, W2
první osoba čísla jednotného konjunktivu prézentu aktiva slovesa WW1
první osoba čísla jednotného konjunktivu přítomného času slovesa WW1
první osoba indikativu prézenta aktiva slovesa W1
první osoba indikativu prézenta aktiva slovesa W1
první osoba indikativu prézenta aktiva slovesa WW1
první osoba indikativu prézenta deponentního slovesa WW1
první osoba indikativu prézenta deponentního slovesa WW, W1
první osoba indikativu prézenta deponentu slovesa W - W1
první osoba jednotného čísla indikativu prézentu aktiva slovesa W1
první osoba jednotného čísla indikativu prézentu aktiva slovesa WW, W3
první osoba jednotného čísla indikativu prézentu aktiva slovesa WW; W4
první osoba jednotného čísla indikativu prézentu aktiva slovesa WW W1
první osoba jednotného čísla indikativu prézentu aktiva slovesa WW1
první osoba jednotného čísla indikativu prézentu činného rodu slovesa W - W, W1
první osoba jednotného čísla indikativu přítomného času aktiva slovesa W - W1
první osoba jednotného čísla konjunktivu přítomného času slovesa W1
první osoba množného čísla indikativu antefutura slovesa WW1
první osoba množného čísla indikativu přítomného času slovesa WW, W1
první osoba množného čísla konjunktivu plusquamperfekta aktiva slovesa WW, W1
první osoba plurálu indikativu futura I. aktiva slovesa W1
první osoba plurálu indikativu futura II. aktiva slovesa W1
první osoba plurálu indikativu imperfekta aktiva slovesa W1
první osoba plurálu indikativu perfekta aktiva slovesa W1
první osoba plurálu indikativu plusquamperfekta aktiva slovesa W1
první osoba plurálu indikativu prézenta aktiva slovesa W1
první osoba plurálu indikativu prézenta pasiva slovesa W1
první osoba plurálu indikativu prézentu pasiva slovesa W - W, W1
první osoba plurálu konjuktivu perfekta slovesa WW1
první osoba plurálu konjuktivu plusquamperfekta slovesa WW1
první osoba plurálu konjunktivu perfekta aktiva slovesa W1
první osoba singáláru indikativu prézenta aktiva slovesa W - W, W W1
první osoba singuláru indikativu budoucího času činného rodu slovesa WW, W1
první osoba singuláru indikativu času budoucího rodu činného slovesa WW1
první osoba singularu indikativu času přítomného slovesa W - W1
první osoba singuláru indikativu futura I. aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu futura II. aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu imperfekta aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W - W, W, W1
první osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu perfekta slovesa WW, W1
první osoba singuláru indikativu plusquamperfekta aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa WW1
první osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa W2
první osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa WW1
první osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa WW W1
první osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa WW1
první osoba singuláru indikativu prézenta pasiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W1
první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa W1
první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa WW9
první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa WW ; W v W1
první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa WW, W4
první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa WW W1
první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa WW, W, W1
první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva slovesa WW W; W, W1
první osoba singuláru indikativu přítomného času rodu činného slovesa W1
první osoba singuláru indikativu přítomného času slvoesa WW, W1
první osoba singuláru konjunktiva prézenta aktiva slovesa W1
první osoba singuláru konjunktivu času přítomného slovesa WW1
první osoba singuláru konjunktivu prézenta aktiva slovesa W - W1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu času přítomného slovesa WW1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu prézentu aktiva slovesa WW1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu prézentu rodu činného slovesa W1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času aktiva slovesa WW1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času aktiva slovesa WW, W1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W1
první osoba singuláru presentu pasiva indicativu slovesa W1
supinum slovesa W1
supinum slovesa WW, W1
třetí osoba čísla množného času přítomného způsobu oznamovacího slovesa WW W, tají se1
třetí osoba čísla množného konjunktivu času přítomného slovesa WW1
třetí osoba čísla množného oznamovacího způsobu času budoucího rodu činného slovesa W - W, W1
třetí osoba indikativu prézenta deponentu slovesa W - W1
třetí osoba indikativu prézentu aktiva slovesa WW, (W) W W1
třetí osoba jednotného čísla konjunktivu prézenta aktiva slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu budoucího času rodu činného slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu futura I. aktiva slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu futura II. aktiva slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu futura II. slovesa WW2
třetí osoba plurálu indikativu imperfekta aktiva slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu imperfekta aktiva slovesa WW1
třetí osoba plurálu indikativu imperfekta slovesa WW1
třetí osoba plurálu indikativu perfekta aktiva slovesa W2
třetí osoba plurálu indikativu perfekta aktiva slovesa WW1
třetí osoba plurálu indikativu perfekta aktiva slovesa WW, W1
třetí osoba plurálu indikativu perfekta aktiva slovesa WW, W, W1
třetí osoba plurálu indikativu perfekta aktiva slovesa WW1
třetí osoba plurálu indikativu perfekta slovesa WW, W2
třetí osoba plurálu indikativu perfekta slovesa WW W W W, W, W1
třetí osoba plurálu indikativu pluskvamperfekta aktiva slovesa WW 1
třetí osoba plurálu indikativu plusquamperfekta aktiva slovesa W1
třetí osoba plurálu indikativu plusquamperfekta aktiva slovesa WW, W1
třetí osoba plurálu indikativu prézenta aktiva slovesa W3
třetí osoba plurálu indikativu prézenta pasiva slovesa W2
třetí osoba plurálu indikativu prézenta slovesa WW1
třetí osoba plurálu konjuktivu plusquamperfekta slovesa WW, W1
třetí osoba plurálu konjunktivu perfekta aktiva slovesa W1
třetí osoba plurálu konjunktivu perfekta slovesa WW, W1
třetí osoba plurálu konjunktivu perfekta slovesa WW, W, W1
třetí osoba plurálu konjunktivu plusquamperfekta slovesa WW, W1
třetí osoba plurálu konjunktivu prézenta aktiva slovesa W2
třetí osoba plurálu konjunktivu prézenta slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru indikativu futura aktiva slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru indikativu futura aktiva slovesa WW, W, W1
třetí osoba singuláru indikativu futura I. aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu futura I. slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu futura I. slovesa WW, W W1
třetí osoba singuláru indikativu futura II. aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu futura pasiva slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru indikativu imperfekta aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu imperfekta slovesa WW1
třetí osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W2
třetí osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa WW, W2
třetí osoba singuláru indikativu perfekta aktiva slovesa W - W1
třetí osoba singuláru indikativu perfekta slovesa WW1
třetí osoba singuláru indikativu perfekta slovesa WW, W, W2
třetí osoba singuláru indikativu plusquamperfekta aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa W = W1
třetí osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa WW, W, W1
třetí osoba singuláru indikativu prézenta pasiva slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu prézentu pasiva slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru indikativu prézentu slovesa WW1
třetí osoba singuláru konjunktivu imperfekta aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru konjunktivu imperfekta aktiva slovesa WW1
třetí osoba singuláru konjunktivu imperfekta aktiva slovesa WW, W, W, W1
třetí osoba singuláru konjunktivu imperfekta (pasiva) deponentního slovesa WW; W W W (na vojně)1
třetí osoba singuláru konjunktivu imperfekta pasiva slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru konjunktivu imperfekta pasiva slovesa W - W; W; W1
třetí osoba singuláru konjunktivu imperfekta slovesa WW1
třetí osoba singuláru konjunktivu perfekta aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru konjunktivu prézenta pasiva slovesa W2
třetí osoba singuláru konjunktivu prézentu aktiva slovesa WW1
třetí osoba singuláru konjunktivu prezentu slovesa WW1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu aktiva slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu perfekta aktiva slovesa WW1

Tvary litevských slovesEditovat

msgpočet
druhá osoba budoucího času oznamovacího způsobu čísla jednotnéhou slovesa W; W, W, budeš W/W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W; W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W; W, W1
nedokonavý tvar třetí osoby singuláru a plurálu budoucího času slovesa W; W W1
nedokonavý tvar třetí osoby singuláru a plurálu budoucího času slovesa W; W W (o jezeře, louži), W W W, W W (o průchodnosti nějakou trubicí)1
nominativ jednotného čísla rodu mužského, akuzativ množného čísla rodu ženského a příčestí minulé trpné od slovesa W (zčernat, ztmavnout); ten, kvůli kterému někdo/něco ztmavl/zčernal / ztmavlo/zčernalo / to, kvůli čemu někdo/něco ztmavl/zčernal / ztmavlo/zčernalo ~začerniv1
nominativ jednotného čísla rodu mužského, akuzativ množného čísla rodu ženského a příčestí minulé trpné od slovesa W (zčernat, ztmavnout); W1
nominativ jednotného čísla rodu mužského, akuzativ množného čísla rodu ženského a příčestí minulé trpné od slovesa W; ten, kvůli kterému někdo/něco zbledl/zbělel / zbledlo/zbělelo / to, kvůli čemu někdo/něco zbledl/zbělel / zbledlo/zbělelo ~vyběliv1
nominativ jednotného čísla rodu mužského, akuzativ množného čísla rodu ženského a příčestí minulé trpné od slovesa W; W, W1
první osoba singuláru přítomného času slovesa W; W2
přítomný čas třetí osoby singuláru a plurálu slovesa W (lít, silně pršet)1
třetí osoba čísla jednotného minulého času slovesa W (loupat, bít); W, W1
třetí osoba čísla množného minulého času slovesa W (loupat, bít); W, W1
třetí osoba jednotného i množného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba singuláru a plurálu budoucího času slovesa W (být); W, W1
třetí osoba singuláru a plurálu přítomného času prostého slovesa W (hodit, zahodit, zanechat); W/W2
třetí osoba singuláru a plurálu přítomného času prostého slovesa W (hodit, zahodit, zanechat); W/W, W/W1
třetí osoba singuláru a plurálu přítomného času prostého slovesa W (hodit, zahodit, zanechat); W/W, W/W například o kouření1
třetí osoba singuláru a plurálu přítomného času prostého slovesa W; W/W, W/W1
zkrácená forma infinitivu slovesa W (1. W, W, W; 2. W)1

Tvary lotyšských slovesEditovat

msgpočet

Tvary lucemburských slovesEditovat

msgpočet
W, W1

Tvary maďarských slovesEditovat

msgpočet
W, W1
2. osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu slovesa W (být)1
příčestí přítomné činné slovesa WW; W1

Tvary maltských slovesEditovat

msgpočet
2. osoba singuláru imperativu slovesa W1

Tvary německých slovesEditovat

msgpočet
W; třetí osoba jednotného čísla přítomného času slovesa W, druhá osoba množného čísla přítomného času slovesa W, imperativ množného čísla slovesa W1
1. a 3. osoba singuláru preterita slovesa W1
1. a 3. osoba singuláru přítomného času spojovacího způsobu slovesa W1
3. a 1.osoba jednotného čísla konjunktivu prézenta aktiva slovesa W2
1. a 3.osoba jednotného čísla konjunktivu prézenta aktiva slovesa W1
2. osoba jednotného čísla imperativu slovesa W2
1. osoba jednotného čísla indikativu prézenta aktiva slovesa W3
2. osoba singuláru imperativu slovesa W.1
1. osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
2. osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba čísla jednotného indikativu préterita rodu činného slovesa WW1
druhá osoba čísla množného indikativu préterita rodu činného slovesa WW1
druhá osoba čísla množného indikativu prézentu rodu činného slovesa WW; W1
druhá osoba množného čísla préteritu slovesa W1
druhá osoba plurálu rozkazovacího způsobu rodu činného slovesa WW; W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu prézenta slovesa WW1
první a třetí osoba jednotného čísla konjunktivu slovesa W1
první a třetí osoba jednotného čísla préterita slovesa W2
první a třetí osoba plurálu přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
první a třetí osoba singuláru indikativu préterita slovesa W - W1
první a třetí osoba singuláru konjunktivu W slovesa W1
první a třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu W činného rodu slova W1
první a třetí osoba singuláru preterita slovesa W1
první a třetí osoba singuláru préterita slovesa W1
první a třetí osoba singuláru přítomného času slovesa W1
první a třetí osoba singuláru W slovesa W1
první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W2
první osoba singuláru indikativu prézentu slovesa WW1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W1
příčestí minulé slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla konjunktivu prézentu slovesa WW1
třetí osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času činného rodu slova W1
třetí osoba singuláru přítomného času slovesa W1
třetí osoba singuláru slovesa W1
W W Wu W W1

Tvary nizozemských slovesEditovat

msgpočet
W, W - příčestí minulé trpné slovesa W1
první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu a rozkazovací způsob slovesa W1
příčestí minulé slovesa W1
příčestí minulé trpné slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času slovesa W1

Tvary polských slovesEditovat

msgpočet
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W1
(v matematice) W, W, W1
třetí osoba singuláru indikativu prézenta aktiva slovesa WW, W, W1
3. osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času od slova W; W1
2. osoba singuláru imperativu sloves W1
3. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba plurálu přítomného času slovesa W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W2
třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu minulého času slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času slovesa W; W1
třetí osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
třetí osoba singuláru prezenta indikativu slovesa W1

Tvary portugalských slovesEditovat

msgpočet
2. osoba singuláru imperativu slovesa W1
3. osoba singuláru indikativu slovesa W1
druhá osoba plurálu imperfekta slovesa W - W, W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W2
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu času přítomného slovesa W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
první a třetí osoba čísla jednotného konjunktivu přítomného času slovesa W1
první a třetí osoba singuláru spojovacího způsobu času přítomného slovesa W1
první osoba singuláru indikativu perfekta slovesa W - W1
první osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla indikativu préterita W2
třetí osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa WW; W1
třetí osoba singuláru indikativu prézentu slovesa W1
třetí osoba singuláru indikatvu prézenta slovesa WW1
třetí osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1

Tvary romských slovesEditovat

msgpočet
druhá a třetí osoba množného čísla času přítomného oznamovacího způsobu slovesa W1
rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa W1
třetí osoba jednotného a množného čísla minulého nedokonavého času oznamovacího způsobu slovesa W1

Tvary rumunských slovesEditovat

msgpočet
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
první osoba singuláru indikativu prézentu slovesa WW1
třetí osoba plurálu indikativu prézentu slovesa WW1
třetí osoba singuláru konjunktivu času přítomného slovesa WW1
třetí osoba singuláru zvratného konjunktivu času přítomného slovesa WW W Wm, W1

Tvary ruských slovesEditovat

msgpočet
první osoba jednotného čísla budoucího času slovesa W1
W; minulý čas středního rodu slova W1
akuzativ čísla jednotného rodu ženského příčestí trpného (dokonavého) slovesa WW, W1
druhá osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času W - W, W, W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu přítomného času W - W, W, W, koukej se1
nominativ čísla jednotného rodu ženského příčestí trpného (dokonavého) slovesa WW1
nominativ singuláru mužského rodu příčestí přítomného trpného slovesa W1
první osoba plurálu oznamovacího způsobu budoucího času W - W, W, W, kouknem se1
první osoba singuláru oznamovacího způsobu přítomného času W - W, W, W1
přechodník minulý dokonavý čísla jednotného slovesa WW, W, W1
přechodník přítomný slovesa WW1
třetí osoba čísla jednotného indikativu budoucího času slovesa WW2
třetí osoba čísla jednotného indikativu budoucího času slovesa WW, W2
třetí osoba čísla jednotného indikativu budoucího času slovesa WW, W, probleskne1
třetí osoba čísla jednotného indikativu času minulého vidu dokonavého slovesa WW1
třetí osoba čísla jednotného indikativu času přítomného slovesa WW3

Tvary slezských slovesEditovat

msgpočet
W1

Tvary slovenských slovesEditovat

msgpočet
2. osoba jednotného čísla imperativu slovesa W1
W - první osoba singuláru přítomného času slovesa W1
2. osoba singuláru imperativu slovesa W3
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W3
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W1
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W1
druhá osoba singuláru prezentu slovesa W1
mužský rod singuláru příčestí minulého slovesa W1
plurál mužského rodu životného příslovenstí minulého slovesa W1
rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa W2
třetí osoba plurálu přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W2
třetí osoba plurálu přítomného času slovesa W1
třetí osoba singuláru prézentu indikativu slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
tvary přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1

Tvary slovinských slovesEditovat

msgpočet
W slovesa W1

Tvary srbských slovesEditovat

msgpočet
3. osoba futuru I. od slovesa W (srovn. s chorv. tvarem W).1

Tvary starořeckých slovesEditovat

msgpočet
infinitiv aoristu aktiva slovesa WW, W1
infinitiv aoristu aktiva slovesa WW, W; W; W; být Wm1
infinitiv futura aktiva slovesa WW, W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW, W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW, W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW; W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW, W, W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW, W; W, W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW, W W W, W, W, W; W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW, W, W W Wu1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW W Wi, W, W W1
infinitiv perfekta aktiva slovesa WW, W Wm1
infinitiv perfekta mediopasiva slovesa W, resp. τίθεσθαιWi1
infinitiv prézentu aktiva slovesa WW1
první osoba čísla jednotného indikativu perfekta slovesa WW1
první osoba jednotného čísla indikativu aoristu aktiva slovesa WW, W1
první osoba jednotného čísla indikativu aoristu aktiva sloves W, W, WW, W1
první osoba jednotného čísla indikativu futura aktiva slovesa WW, W1
první osoba jednotného čísla konjunktivu aoristu aktiva slovesa WW, W1
první osoba množného čísla indikativu perfekta slovesa W - W; W1
první osoba singuláru indikativu perfekta slovesa W - W; W1
první osoba singuláru indikativu perfekta slovesa W - W; W, W1
třetí osoba jednotného čísla indikativu imperfekta slovesa WW1
třetí osoba množného čísla indikativu aoristu aktiva slovesa WW, W1
třetí osoba množného čísla indikativu aoristu aktiva sloves W, W, WW, W1
třetí osoba singuláru způsobu oznamovacího času přítomného slovesa WW1

Tvary španělských slovesEditovat

msgpočet
2. osoba rozkazovacího způsobu slovesa W1
3. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1
oznamovací způsob, třetí osoba čísla jednotného slovesa W1
třetí osoba plurálu subjuntivu prézenta slovesa W1
W, W (W W) - třetí osoba čísla jednotného indikativu přítomného času slovesa W1
1. a 3. osoba singuláru imperfekta indikativu slovesa W1
1. a 3. osoba singuláru přítomného času subjunktivu slovesa W5
1. a 3. osoba singuláru subjunktivu indikativu slovesa W1
2. osoba j. č. rozkazovacího způsobu slovesa W1
2. osoba jednotného čísla imperativu slovesa W1
3. osoba jednotného čísla indikativu slovesa W1
1. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu slovesa W1
3. osoba jednotného čísla přítomného času slovesa W1
2. osoba jednotného čísla přítomného času subjunktivu slovesa W1
3. osoba plurálu přítomného času indikativu slovesa W2
2. osoba singuláru (forma vos) přítomného času indikativu slovesa W1
2. osoba singuláru imperativu slovesa W9
2. osoba singuláru imperativu slovesa WW, W1
2. osoba singuláru imperfekta indikativu slovesa W1
3. osoba singuláru indikativu slovesa W1
3. osoba singuláru indikativu slovesa WW1
1. osoba singuláru preterita indikativu slovesa W1
1. osoba singuláru préterita indikativu slovesa W1
2. osoba singuláru přítomného času imperativu slovesa W1
3. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1
1. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W5
2. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W3
3. osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W10
1. osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
2. osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
3. osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
3. osoba singuláru slovesa W1
2. osoba singuláru slovesa W1
druhá osoba čísla jednotného indikativu času přítomného slovesa WW ve Wu, W (W)1
druhá osoba čísla jednotného rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba imperativu prézenta (vykání jedné osobě ) slovesa W1
druhá osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa WW, W, W, W1
druhá osoba jednotného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W - W, W1
druhá osoba jednotného čísla subjunktivu přítomného slovesa WW, W1
druhá osoba množného čísla indikativu času minulého dokonavého slovesa W1
druhá osoba množného čísla rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba rozkazovacího způsobu slovesa WW W!, W!1
druhá osoba rozkazovacího způsobu, vykání jedné osobě, slovesa WW1
druhá osoba singuláru imperativu slova W3
druhá osoba singuláru imperativu slovesa W6
druhá osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W1
druhá osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W - W, W1
druhá osoba singuláru konjunktivu přítomného času slovesa W1
druhá osoba singuláru prezentu indikativu slovesa W1
druhá osoba singuláru přítomného času slova W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa WW1
druhá osoba singuláru (W) imperativu W1
kladný rozkaz slovesa W při vykání jedné osobě — W, W; W W1
minulé příčestí od W1
neosobní tvar singuláru i plurálu prezentu indikativu slovesa W1
první a třetí osoba jednotného čísla subjunktivu imperfekta slovesa W2
první a třetí osoba konjunktivu prézentu slovesa W1
první a třetí osoba singuláru času souminulého (imperfekta) slovesa W1
první a třetí osoba singuláru imperfekta indikativu slovesa W1
první a třetí osoba singuláru konjunktivu přítomného času slovesa W1
první a třetí osoba singuláru subjunktivu přítomného času slovesa W1
první a třetí osoba singuláru subjunktivu přítomného času slovesa WW1
první a třetí osoba singuláru subjunktivu slovesa W1
první osoba jednotného čísla indikativu jednoduchého minulého času dokonavého slovesa W1
první osoba jednotného čísla indikativu minulého času prostého (indefinido) slovesa W1
první osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa W1
první osoba jednotného čísla přítomného času slovesa W (zmrazit), příp. W (mrznout)1
první osoba jednotného čísla subjunktivu přítomného slovesa WW, W; W W1
první osoba singl áru přítomného času oznamovací ho způsobu slovesa W1
první osoba singuláru indikativu minulého času dokonavého slovesa WW, W1
první osoba singuláru indikativu prézenta slovesa W1
první osoba singuláru indikativu přít. času slovesa W1
první osoba singuláru indikativu přítomného času slovesa W1
první osoba singuláru přítomného času oznamovacího způsobu slovesa W1
první osoba singuláru přítomného času pomocného slovesa W1
třetí osoba jednotného čísla indikativu přítomného času slovesa W - W, W1
třetí osoba jednotného čísla subjunktivu přítomného slovesa WW, W; W W1
třetí osoba plurálu prezentu indikativu slovesa W3
třetí osoba plurálu prezentu subjunktivu slovesa W1
třetí osoba plurálu přítomného času slova W1
třetí osoba singuláru budoucího času slova W1
třetí osoba singuláru indikativu minulého času dokonavého slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu minulého času dokonavého slovesa WW, W1
třetí osoba singuláru indikativu prezentu slovesa W1
třetí osoba singuláru indikativu prézentu slovesa W1
třetí osoba singuláru indikatvu prézenta slovesa WW1
třetí osoba singuláru minulého času jednoduchého (indefinido) od slovesa W1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu aktiva slovesa W1
třetí osoba singuláru oznamovacího způsobu času přítomnéoh slovesa W1
třetí osoba singuláru prezentu indikativu slovesa W2
třetí osoba singuláru prézentu indikativu slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času indikativu slovesa W1
třetí osoba singuláru přítomného času slova W1
třetí osoba singuláru subjunktivu přítomného času slovesa W1
třetí osoba singuláru (W, W) a druhá osoba singuláru pro vykání (W) indikativu prézentu W1

Tvary tureckých slovesEditovat

msgpočet
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1
2.osoba singuláru rozkazovacího způsobu slovesa W1

Tvary ukrajinských slovesEditovat

msgpočet
přechodník přítomný činný slovesa WW1
příčestí přítomné činné slovesa WW1

Tvary votských slovesEditovat

msgpočet
druhá osoba singuláru rozkazovacího způsobu od slova W[43]1
třetí osoba singuláru přítomného času od slova W[44]1
 1. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-05-14]. Heslo slouti.
 2. KOTT, František Štěpán. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. Svazek 1. Praha : J. Kolář, 1878. Dostupné online. Heslo „Museti“, s. 1081.
 3. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-02-03]. Heslo míti.
 4. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-01-31]. Heslo slyšeti.
 5. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-02-03]. Heslo míti.
 6. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-02-03]. Heslo míti.
 7. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-02-03]. Heslo míti.
 8. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-02-03]. Heslo míti.
 9. Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené pilarova není určen žádný text
 10. Český jazykový atlas. Díl 4. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0921-3. Heslo „312 kryje“, s. 442.
 11. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-05-04]. Heslo zemříti.
 12. 12,0 12,1 Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-06-15]. Heslo dýchati.
 13. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2012-10-09]. Heslo zabíti.
 14. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-12-03]. Heslo vzíti.
 15. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-12-03]. Heslo vzíti.
 16. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-12-03]. Heslo vzíti.
 17. Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-05-25]. Heslo chtít.
 18. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo bráti.
 19. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo bráti.
 20. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-05-26]. Heslo otevříti.
 21. Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-08-25]. Heslo lháti.
 22. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo bráti.
 23. Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-01-28]. Heslo žebrati.
 24. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo bráti.
 25. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-05-15]. Heslo trestati.
 26. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-05-26]. Heslo otevříti.
 27. Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-08-25]. Heslo lháti.
 28. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-12-12]. Heslo šeptati.
 29. Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-12-12]. Heslo šeptati.
 30. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-01-28]. Heslo vázati.
 31. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2012-11-18]. Heslo spáti.
 32. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-02-11]. Heslo připlouti.
 33. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo praviti.
 34. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo praviti.
 35. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo praviti.
 36. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo praviti.
 37. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-12]. Heslo praviti.
 38. KNAP, Eugen. Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Naše řeč, 1940, roč. 24, čís. 9-10. Dostupné online. ISSN 0027-8203.
 39. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-11-01]. Heslo krákorati.
 40. Vybízí k chůzi směrem k mluvčímu nebo společně s ním
 41. Vybízí k chůzi směrem k mluvčímu nebo společně s ním
 42. Vybízí k chůzi směrem k mluvčímu nebo společně s ním
 43. ARISTE, Paul. A Grammar of the Votic language. [s.l.] : Curzon Press, 1997. ISBN 9780700708680. S. 95-96. (anglicky)
 44. ARISTE, Paul. A Grammar of the Votic language. [s.l.] : Curzon Press, 1997. ISBN 9780700708680. S. 68. (anglicky)