Wikislovník:Zařazované jazyky

Předmětem hesla na Wikislovníku mohou být pouze termíny v zařazovaných jazycích. Mezi ně patří:

  • přirozené jazyky
  • umělé jazyky, na nichž se shodla komunita tvůrců Wikislovníku.

Přirozené jazyky editovat

Všechny přirozené jazyky jsou akceptovatelné. Je však důležité si uvědomit, že otázky, jestli je navrhovaný jazyk živým, zda jde o dialekt nebo jiný název již existujícího jazyka, jsou v některých případech neodmyslitelně subjektivní a samotné označení může mít politické podtóny.

Umělé jazyky editovat

Umělé jazyky nevznikly přirozeně, ale jsou produktem vědomého úsilí k naplnění nějakého účelu. Obecně platí, že výrazy v těchto jazycích, především pokud byly vytvořeny k doplnění fiktivního světa nějakého románu, nesplňují základní požadavky. Není možné hledat v jimi vytvořených dílech význam širší slovní zásoby, protože se užívají jen v úzkém kontextu, v němž je materiál o jazyku ihned dostupný. Existují výjimky z tohoto obecného pravidla, založené na konsenzu komunity Wikislovníku. Přinejmenším esperanto je žijícím jazykem s velkou komunitou plynně mluvících uživatelů a dokonce i několika rodilými mluvčími.

Některé samostatné výrazy z umělých jazyků mohou být přejaty do jiných jazyků. S nimi by mělo být nakládáno jako s termíny v adoptivním jazyku, původ by měl být zmíněn v etymologii.

  • Konsenzem anglické komunity byly přijaty následující umělé jazyky (všechny mají ISO 639-3 kódy): esperanto, ido, interlingua, interlingue, lojban, novial, volapük
  • Jazyky, jejichž původ a užití je omezeno na jednu nebo více vzájemně závislých literárních prací a jejich fanoušky nesplňují kritéria pro zahrnutí jako hesla nebo překlady v hlavním jmenném prostoru. Některé z nich si mohou zasloužit slovníky v projektovém nebo jiném zvláštním jmenném prostoru. Z jazyků v seznamu ISO 639-3 mezi takové patří klingonština, skřetí řeč, quenijština a sindarština.

I když jazyk nevyhovuje cílům Wikislovníku, samostatné heslo o názvu takového jazyka může být akceptovatelné.

Rekonstruované jazyky editovat

Výrazy z rekonstruovaných jazyků jako indoevropština nesplňují podmínky pro zařazení. Mohou být uvedeny v poznámkách nebo odkazovány v etymologických odstavcích.

Související stránky editovat