Wikislovník:Zdroje

Zde je přehled nejčastěji používaných zdrojů s uvedením příslušných citačních šablon. Viz též Wikislovník:Užitečné informace a Wikislovník:Slovníky uživatelů.

Jazykové a výkladové slovníky editovat

Online dostupné editovat

Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Heslová část se cituje pomocí šablony {{IJP|heslo||RRRR-MM-DD}},
výkladová část pomocí šablony {{IJP|id||RRRR-MM-DD|kapitola=}}.

Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Cituje se pomocí šablony {{SSJČ|heslo|RRRR-MM-DD}}.

Příruční slovník jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Cituje se pomocí šablony {{PSJČ|heslo|RRRR-MM-DD}}.

Kartotéka lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Cituje se pomocí šablony {{Kartotéka NLA|Kartotéka NLA|kartička|id|RRRR-MM-DD}}.

Zápis RRRR-MM-DD v parametrech šablony znamená datum, kdy byly informace z online zdroje získány, v tomto formátu, tj. pro například pro dnešek 2024-04-19. Pro ostatní parametry vizte dokumentaci šablon.

Knižní vydání editovat

Slovník spisovné češtiny (různá vydání) editovat

FILIPEC, Josef; DANEŠ, František, a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1. vyd. Praha : Academia, 1978. 799 s.

MEJSTŘÍK, Vladimír, a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2., opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1994. 647 s. ISBN 80-200-0493-9.

MEJSTŘÍK, Vladimír, a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 3., opr. vyd. Praha : Academia, 2003. 647 s. ISBN 80-200-1080-7.

MEJSTŘÍK, Vladimír, a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha : Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1347-7.

Cituje se pomocí šablony {{SSČ|vydání=|heslo=}}. Text mnoha hesel je online dostupný v Internetové jazykové příručce (viz citace výše).

Etymologické slovníky editovat

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice : Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3.
Modrý slovník s červenými nápisy.
Cituje se pomocí šablony {{Rejzek}}.

HOLUB, Josef; LYER, Stanislav; LUTTERER, Ivan. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha : SPN, 1978.
Červený s bílými a žlutými nápisy.
Cituje se pomocí šablony {{Holub}}.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 2., opravené a doplněné vyd. Praha : Academia, 1968.
Bílý s černým nápisem a obrázkem.
Cituje se pomocí šablony {{Machek}}.