angličtinaEditovat

zkratkaEditovat

  • iniciálová

etymologieEditovat

Vzniká spojením dvou zkratek. XML – eXtensible Markup Language a HTMLHyperText Markup Language.

významEditovat

  1. extensible hypertext mark up languagezkratka pro značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek
    • XHTML is a modern approach to web design. – XHTML je moderní přístup při tvorbě webových stránek.