angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

významEditovat

  1. préteritum a trpné příčestí minulé slovesa bend