angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

příslovceEditovat

  • nestupňovatelné

významEditovat

  1. jakkoliv
    • However we decide to deal with the drugs, we should start to act soon. – Ať už se rozhodneme zacházet s drogami jakkoliv, měli bychom začít jednat brzy.

spojkaEditovat

významEditovat

  1. avšak, nicméně, ovšem
    • Everybody is here, however, we still cannot begin. – Všichni jsou zde, avšak stále ještě nemůžeme začít.

synonymaEditovat

  1. nevertheless, nonetheless, yet