angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

etymologieEditovat

Přes starofrancouzštinu z pozdně latinského manūtenēre, které je vlastně složeninou instrumentálu manū a slovesa tenēre, doslova tedy "držet rukou/v ruce". Srovnej např. české mantinel nebo francouzské maintenir, maintenant

slovesoEditovat

  • ambitranzitivní

časováníEditovat

kategorie tvar
infinitiv maintain
3. osoba maintains
préteritum maintained
perfektum maintained
vid průběhový maintaining

významEditovat

  1. uchovat, zachovat
  2. udržovat, pečovat
  3. trvat (na něčem)
  4. tvrdit

synonymaEditovat

  1. keep, preserve
  2. service
  3. insist
  4. claim, assert

souvisejícíEditovat