manducare

latinaEditovat

výslovnostEditovat

  • IPA: [man.duː.ˈkaː.re]

variantyEditovat

  • MANDVCARE, mandūcāre

slovesoEditovat

  • 1. konjugace (a-kmeny)
  • tranzitivní

časováníEditovat

Čas Osoba Aktivum Pasivum
Infinitiv mandūcāre mandūcārī
Prézens sg. 1. mandūcō mandūcor
2. mandūcās mandūcāris
3. mandūcat mandūcātur
Prézens pl. 1. mandūcāmus mandūcāmur
2. mandūcātis mandūcāminī
3. mandūcant mandūcantur
Imperativ sg. 2. mandūcā!
Imperativ pl.. 2. mandūcāte!
Imperfektum sg. 1. mandūcābam mandūcābar
2. mandūcābās mandūcābāris
3. mandūcābat mandūcābātur
Imperfektum pl. 1. mandūcābāmus mandūcābāmur
2. mandūcābátis mandūcābāminī
3. mandūcābant mandūcābantur
Futurum sg. (první) 1. mandūcābō mandūcābor
2. mandūcābis mandūcāberis
3. mandūcābit mandūcābitur
Futurum pl. (první) 1. mandūcābimus mandūcābimur
2. mandūcābitis mandūcābiminī
3. mandūcābunt mandūcābuntur
Konjunktiv imperfekta sg. 1. mandūcārem mandūcārer
2. mandūcārēs mandūcārēris
3. mandūcāret mandūcārētur
Konjunktiv imperfekta pl. 1. mandūcārēmus mandūcārēmur
2. mandūcārētis mandūcārēminī
3. mandūcārent mandūcārentur
Konjunktiv prézenta sg. 1. mandūcem mandūcer
2. mandūcēs mandūcēris
3. mandūcet mandūcētur
Konjunktiv prézenta pl. 1. mandūcēmus mandūcēmur
2. mandūcētis mandūcēminī
3. mandūcent mandūcentur

významEditovat

  1. žvýkat
  2. jíst, pojídat

synonymaEditovat

  1. mandere
  2. ēsse

souvisejícíEditovat