latina Editovat

přídavné jméno Editovat

  • 1. a 2. deklinace

význam Editovat

  1. akuzativ singuláru maskulina adjektiva molestus
  2. nominativ singuláru neutra adjektiva molestus
  3. akuzativ singuláru neutra adjektiva molestus
  4. vokativ singuláru neutra adjektiva molestus