přídavné jméno

editovat
  • 1. a 2. deklinace

význam

editovat
  1. akuzativ singuláru maskulina adjektiva molestus
  2. nominativ singuláru neutra adjektiva molestus
  3. akuzativ singuláru neutra adjektiva molestus
  4. vokativ singuláru neutra adjektiva molestus