přídavné jméno

editovat
  • 1. a 2. deklinace

význam

editovat
  1. genitiv singuláru maskulina adjektiva nullus
  2. nominativ plurálu maskulina adjektiva nullus
  3. vokativ plurálu maskulina adjektiva nullus
  4. genitiv singuláru neutra adjektiva nullus