přídavné jméno

editovat
  • 1. a 2. deklinace

význam

editovat
  1. akuzativ singuláru maskulina adjektiva nullus
  2. nominativ singuláru neutra adjektiva nullus
  3. akuzativ singuláru neutra adjektiva nullus
  4. vokativ singuláru neutra adjektiva nullus