penetrare

latinaEditovat

slovesoEditovat

  • 1. konjugace (a-kmeny)

časováníEditovat

indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens penetrō penetrās penetrat penetrāmus penetrātis penetrant
futurum I. penetrābō penetrābis penetrābit penetrābimus penetrābitis penetrābunt
imperfektum penetrābam penetrābās penetrābat penetrābāmus penetrābātis penetrābant
perfektum penetrāvī penetrāvistī penetrāvit penetrāvimus penetrāvistis penetrāvērunt
futurum II. penetrāverō penetrāveris penetrāverit penetrāverimus penetrāveritis penetrāverint
plusquamperfektum penetrāveram penetrāverās penetrāverat penetrāverāmus penetrāverātis penetrāverant
pasivum prézens penetror penetrāris penetrātur penetrāmur penetrāminī penetrantur
futurum I. penetrābor penetrāberis penetrābitur penetrābimur penetrābiminī penetrābuntur
imperfektum penetrābar penetrābāris penetrābātur penetrābāmur penetrābāminī penetrābantur
perfektum penetrātus sum
penetrāta sum
penetrātum sum
penetrātus es
penetrāta es
penetrātum es
penetrātus est
penetrāta est
penetrātum est
penetrātī sumus
penetrātae sumus
penetrāta sumus
penetrātī estis
penetrātae estis
penetrāta estis
penetrātī sunt
penetrātae sunt
penetrāta sunt
plusquamperfektum penetrātus eram
penetrāta eram
penetrātum eram
penetrātus erās
penetrāta erās
penetrātum erās
penetrātus erat
penetrāta erat
penetrātum erat
penetrātī erāmus
penetrātae erāmus
penetrāta erāmus
penetrātī erātis
penetrātae erātis
penetrāta erātis
penetrātī erant
penetrātae erant
penetrāta erant
futurum II. penetrātus erō
penetrāta erō
penetrātum erō
penetrātus eris
penetrāta eris
penetrātum eris
penetrātus erit
penetrāta erit
penetrātum erit
penetrātī erimus
penetrātae erimus
penetrāta erimus
penetrātī eritis
penetrātae eritis
penetrāta eritis
penetrātī erunt
penetrātae erunt
penetrāta erunt
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens penetrem penetrēs penetret penetrēmus penetrētis penetrent
imperfektum penetrārem penetrārēs penetrāret penetrārēmus penetrārētis penetrārent
perfektum penetrāverim penetrāveris penetrāverit penetrāverimus penetrāveritis penetrāverint
plusquamperfektum penetrāvissem penetrāvissēs penetrāvisset penetrāvissēmus penetrāvissētis penetrāvissent
pasivum prézens penetrer penetrēris penetrētur penetrēmur penetrēminī penetrentur
imperfektum penetrārer penetrārēris penetrārētur penetrārēmur penetrārēminī penetrārentur
perfektum penetrātus sim
penetrāta sim
penetrātum sim
penetrātus sīs
penetrāta sīs
penetrātum sīs
penetrātus sit
penetrāta sit
penetrātum sit
penetrātī sīmus
penetrātae sīmus
penetrāta sīmus
penetrātī sītis
penetrātae sītis
penetrāta sītis
penetrātī sint
penetrātae sint
penetrāta sint
plusquamperfektum penetrātus essem
penetrāta essem
penetrātum essem
penetrātus essēs
penetrāta essēs
penetrātum essēs
penetrātus esset
penetrāta esset
penetrātum esset
penetrātī essēmus
penetrātae essēmus
penetrāta essēmus
penetrātī essētis
penetrātae essētis
penetrāta essētis
penetrātī essent
penetrātae essent
penetrāta essent
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens penetrā penetrāte
futurum penetrātō penetrātō penetrātōte penetrantō
pasivum prézens penetrāre penetrāminī
futurum penetrātor penetrātor penetrantor
infinitiv
číslo singulár plurál
aktivum prézens penetrāre
perfektum penetrāvisse
futurum nominativ:
penetrātūrus esse
penetrātūra esse
penetrātūrum esse
akuzativ:
penetrātūrum esse
penetrātūram esse
penetrātūrum esse
nominativ:
penetrātūrī esse
penetrātūrae esse
penetrātūra esse
akuzativ:
penetrātūrōs esse
penetrātūrās esse
penetrātūra esse
pasivum prézens penetrārī
perfektum nominativ:
penetrātus esse
penetrāta esse
penetrātum esse
akuzativ:
penetrātum esse
penetrātam esse
penetrātum esse
nominativ:
penetrātī esse
penetrātae esse
penetrāta esse
akuzativ:
penetrātōs esse
penetrātās esse
penetrāta esse
futurum penetrātum īrī
participia
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
penetrāns
(penetrantis)
penetrātūrus,
penetrātūra,
penetrātūrum
penetrātus,
penetrāta,
penetrātum
penetrandus,
penetranda,
penetrandum


významEditovat

  1. pronikat