varianty

editovat
  • QVAERERE, quærere

sloveso

editovat
  • 3. konjugace (souhláskové kmeny)
  • tranzitivní

časování

editovat
Čas Osoba Aktivum Pasivum
Infinitiv quaerere quaerī
Prézens sg. 1. quaerō quaeror
2. quaeris quaereris
3. quaerit quaeritur
Prézens pl. 1. quaerimus quaerimur
2. quaeritis quaeriminī
3. quaerunt quaeruntur
Imperativ sg. 2. quaere!
Imperativ pl.. 2. quaerite!
Imperfektum sg. 1. quaerēbam quaerēbar
2. quaerēbās quaerēbāris
3. quaerēbat quaerēbātur
Imperfektum pl. 1. quaerēbāmus quaerēbāmur
2. quaerēbātis quaerēbāminī
3. quaerēbant quaerēbantur
Futurum sg. (první) 1. quaeram quaerar
2. quaerēs quaerēris
3. quaeret quaerētur
Futurum pl. (první) 1. quaerēmus quaerēmur
2. quaerētis quaerēminī
3. quaerent quaerentur
Konjunktiv imperfekta sg. 1. quaererem quaererer
2. quaererēs quaererēris
3. quaereret quaererētur
Konjunktiv imperfekta pl. 1. quaererēmus quaererēmur
2. quaererētis quaererēminī
3. quaererent quaererentur
Konjunktiv prézenta sg. 1. quaeram quaerar
2. quaerās quaerāris
3. quaerat quaerātur
Konjunktiv prézenta pl. 1. quaerāmus quaerāmur
2. quaerātis quaerāminī
3. quaerant quaerantur

význam

editovat
  1. hledat
  2. usilovat

související

editovat