angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

přídavné jménoEditovat

 • stupňovatelné

významEditovat

 1. vzácný
 2. řídký

synonymaEditovat

 1. scarce
 2. thin

souvisejícíEditovat

francouzštinaEditovat

výslovnostEditovat

etymologieEditovat

Z latinského rarus, srovnej např. italsko-španělské raro, české rarita apod.

přídavné jménoEditovat

významEditovat

 1. vzácný
  • Dans les sociétés modernes ouest-européennes, il n’est pas rare d’entendre que les questions de la religion devraient uniquement relever de la sphère privée et les convictions être cantonnées au vestiaire. – V moderních západoevropských společnostech není vzácné slyšet, že otázky náboženství by se měly omezovat výhradně na soukromou sféru a že víra by měla být držena takříkajíc v šatníku.[1]
 2. řídký

souvisejícíEditovat

fráze a idiomyEditovat

latinaEditovat

přídavné jménoEditovat

 • 1. a 2. deklinace

významEditovat

 1. vokativ singuláru maskulina adjektiva rarus

poznámkyEditovat

 1. Stephan Grawez: Faut-il privatiser les convictions ?, časopis L’Appel, únor 2018