finštinaEditovat

výslovnostEditovat

děleníEditovat

  • sik-si

zájmenoEditovat

významEditovat

  1. translativ singuláru slova se

příslovceEditovat

významEditovat

  1. proto
    • Miksi? Siksi! – Proč? Proto!

synonymaEditovat

  1. sen vuoksi, sen takia