přídavné jméno

editovat
  • 1. a 2. deklinace

význam

editovat
  1. akuzativ singuláru maskulina adjektiva situs
  2. nominativ singuláru neutra adjektiva situs
  3. akuzativ singuláru neutra adjektiva situs
  4. vokativ singuláru neutra adjektiva situs