italština editovat

výslovnost editovat

etymologie editovat

Z předpokládaného vulgárnělatinského *stipsu(m), které vychází z latinského ipse v kombinaci s dalším demostrativem iste, *st. Srovnej např. ipsissimus, même, mismo, medesimo, ipsace.

přídavné jméno editovat

skloňování editovat

rod singulár plurál
mužský stesso stessi
ženský stessa stesse

význam editovat

  1. týž, stejný
    • È lo stesso. – To je to samé./To je totéž.
    • Se due onde uni-dimensionali sinusoidali con la stessa ampiezza massima e stessa frequenza si propagano in verso opposto, dalla loro sovrapposizione si origina un'onda stazionaria. – Šíří-li se dvě jednorozměrné sinusoidální vlny o téže síle a téže frekvenci opačným směrem, vzniká z jejich...
  2. sám, osobně
    • Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!» – Jeden z lotrů visících na kříži se mu rouhal: „Což nejsi Mesiáš? Zachraň sám sebe a také nás!“

synonyma editovat

  1. uguale, identico
  2. medesimo

související editovat