přídavné jméno

editovat
  • 1. a 2. deklinace

význam

editovat
  1. genitiv singuláru maskulina adjektiva tardus
  2. nominativ plurálu maskulina adjektiva tardus
  3. vokativ plurálu maskulina adjektiva tardus
  4. genitiv singuláru neutra adjektiva tardus