tillsammans

švédštinaEditovat

výslovnostEditovat

etymologieEditovat

Přes staronorštinu z předpokl. pragermánského *samana. Srovnej např. německé zusammen téhož významu.

příslovceEditovat

  • nestupňovatelné

významEditovat

  1. spolu, dohromady
    • Låt oss göra det här tillsammans. Ämnet kommer att tas upp i parlamentet igen i februari. – Pojďme to (u)dělat spolu. Záležitost se v únoru opět dostane do parlamentu.

synonymaEditovat

  1. (zkratkou) tsm, (částečně) gemensamt

souvisejícíEditovat