vermitteln

němčinaEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

  • tranzitivní
  • slabé skloňování
  • pomocné sloveso haben

významEditovat

  1. zprostředkovat
  2. (v právu) urovnávat
  3. spojit, přepojit (telefonicky)