latina editovat

sloveso editovat

  • 1. konjugace (a-kmeny)

časování editovat

indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens vocō vocās vocat vocāmus vocātis vocant
futurum I. vocābō vocābis vocābit vocābimus vocābitis vocābunt
imperfektum vocābam vocābās vocābat vocābāmus vocābātis vocābant
perfektum vocāvī vocāvistī vocāvit vocāvimus vocāvistis vocāvērunt
futurum II. vocāverō vocāveris vocāverit vocāverimus vocāveritis vocāverint
plusquamperfektum vocāveram vocāverās vocāverat vocāverāmus vocāverātis vocāverant
pasivum prézens vocor vocāris vocātur vocāmur vocāminī vocantur
futurum I. vocābor vocāberis vocābitur vocābimur vocābiminī vocābuntur
imperfektum vocābar vocābāris vocābātur vocābāmur vocābāminī vocābantur
perfektum vocātus sum
vocāta sum
vocātum sum
vocātus es
vocāta es
vocātum es
vocātus est
vocāta est
vocātum est
vocātī sumus
vocātae sumus
vocāta sumus
vocātī estis
vocātae estis
vocāta estis
vocātī sunt
vocātae sunt
vocāta sunt
plusquamperfektum vocātus eram
vocāta eram
vocātum eram
vocātus erās
vocāta erās
vocātum erās
vocātus erat
vocāta erat
vocātum erat
vocātī erāmus
vocātae erāmus
vocāta erāmus
vocātī erātis
vocātae erātis
vocāta erātis
vocātī erant
vocātae erant
vocāta erant
futurum II. vocātus erō
vocāta erō
vocātum erō
vocātus eris
vocāta eris
vocātum eris
vocātus erit
vocāta erit
vocātum erit
vocātī erimus
vocātae erimus
vocāta erimus
vocātī eritis
vocātae eritis
vocāta eritis
vocātī erunt
vocātae erunt
vocāta erunt
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens vocem vocēs vocet vocēmus vocētis vocent
imperfektum vocārem vocārēs vocāret vocārēmus vocārētis vocārent
perfektum vocāverim vocāveris vocāverit vocāverimus vocāveritis vocāverint
plusquamperfektum vocāvissem vocāvissēs vocāvisset vocāvissēmus vocāvissētis vocāvissent
pasivum prézens vocer vocēris vocētur vocēmur vocēminī vocentur
imperfektum vocārer vocārēris vocārētur vocārēmur vocārēminī vocārentur
perfektum vocātus sim
vocāta sim
vocātum sim
vocātus sīs
vocāta sīs
vocātum sīs
vocātus sit
vocāta sit
vocātum sit
vocātī sīmus
vocātae sīmus
vocāta sīmus
vocātī sītis
vocātae sītis
vocāta sītis
vocātī sint
vocātae sint
vocāta sint
plusquamperfektum vocātus essem
vocāta essem
vocātum essem
vocātus essēs
vocāta essēs
vocātum essēs
vocātus esset
vocāta esset
vocātum esset
vocātī essēmus
vocātae essēmus
vocāta essēmus
vocātī essētis
vocātae essētis
vocāta essētis
vocātī essent
vocātae essent
vocāta essent
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens vocā vocāte
futurum vocātō vocātō vocātōte vocantō
pasivum prézens vocāre vocāminī
futurum vocātor vocātor vocantor
infinitiv
číslo singulár plurál
aktivum prézens vocāre
perfektum vocāvisse
futurum nominativ:
vocātūrus esse
vocātūra esse
vocātūrum esse
akuzativ:
vocātūrum esse
vocātūram esse
vocātūrum esse
nominativ:
vocātūrī esse
vocātūrae esse
vocātūra esse
akuzativ:
vocātūrōs esse
vocātūrās esse
vocātūra esse
pasivum prézens vocārī
perfektum nominativ:
vocātus esse
vocāta esse
vocātum esse
akuzativ:
vocātum esse
vocātam esse
vocātum esse
nominativ:
vocātī esse
vocātae esse
vocāta esse
akuzativ:
vocātōs esse
vocātās esse
vocāta esse
futurum vocātum īrī
participia
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
vocāns
(vocantis)
vocātūrus,
vocātūra,
vocātūrum
vocātus,
vocāta,
vocātum
vocandus,
vocanda,
vocandum


význam editovat

  1. volat
  2. nazývat, zvát

související editovat