finština editovat

výslovnost editovat

  • IPA: [ˈyçdis̠ˌt̪yæ(ʔ)]

sloveso editovat

časování editovat

oznamovací způsob
vzor
sanoa
Přítomný čas Předpřítomný čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. yhdistyn en yhdisty olen yhdistynnyt en ole yhdistynnyt
2. yhdistyt et yhdisty olet yhdistynnyt et ole yhdistynnyt
3. yhdistyy ei yhdisty on yhdistynnyt ei ole yhdistynnyt
plurál
1. yhdistymme emme yhdisty olemme yhdistynneet emme ole yhdistynneet
2. yhdistytte ette yhdisty olette yhdistynneet ette ole yhdistynneet
3. yhdistyvät eivät yhdisty olevat yhdistynneet eivät ole yhdistynneet
pasivum yhdistytään ei yhdistyta on yhdistytty ei ole yhdistytty
Minulý čas Předminulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. yhdistyin en yhdistynnyt olin yhdistynnyt en ollut yhdistynnyt
2. yhdistyit et yhdistynnyt olit yhdistynnyt et ollut yhdistynnyt
3. yhdistyi ei yhdistynnyt oli yhdistynnyt ei ollut yhdistynnyt
plurál
1. yhdistyimme emme yhdistynneet olimme yhdistynneet emme olleet yhdistynneet
2. yhdistyitte ette yhdistynneet olitte yhdistynneet ette olleet yhdistynneet
3. yhdistyivät eivät yhdistynneet olivat yhdistynneet eivät olleet yhdistynneet
pasivum yhdistyttiin ei yhdistytty oli yhdistytty ei ollut yhdistytty
rozkazovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2. yhdisty älä yhdisty ole yhdistynnyt älä ole yhdistynnyt
3. yhdistyköön älköön yhdistytkö olkoon yhdistynnyt älköön olko yhdistynnyt
plurál
1. yhdistykäämme älkäämme yhdistytkö olkaamme yhdistynneet älkäämme olko yhdistynneet
2. yhdistykää älkää yhdistytkö olkaa yhdistynneet älkää olko yhdistynneet
3. yhdistykööt älkööt yhdistytkö olkoot yhdistynneet älkööt olko yhdistynneet
pasivum yhdistyttäköön älköön yhdistyttäkö olkoon yhdistytty älköön olko yhdistytty
podmiňovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. yhdistyisin en yhdistyisi olisin yhdistynnyt en olisi yhdistynnyt
2. yhdistyisit et yhdistyisi olisit yhdistynnyt et olisi yhdistynnyt
3. yhdistyisi ei yhdistyisi olisi yhdistynnyt ei olisi yhdistynnyt
plurál
1. yhdistyisimme emme yhdistyisi olisimme yhdistynneet emme olisi yhdistynneet
2. yhdistyisitte ette yhdistyisi olisitte yhdistynneet ette olisi yhdistynneet
3. yhdistyisivät eivät yhdistyisi olisivat yhdistynneet eivät olisi yhdistynneet
pasivum yhdistyttäisiin ei yhdistyttaisi olisi yhdistytty ei olisi yhdistytty
potenciál
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. yhdistynnen en yhdistynne lienen yhdistynnyt en liene yhdistynnyt
2. yhdistynnet et yhdistynne lienet yhdistynnyt et liene yhdistynnyt
3. yhdistynnee ei yhdistynne lienee yhdistynnyt ei liene yhdistynnyt
plurál
1. yhdistynnemme emme yhdistynne lienemme yhdistynneet emme liene yhdistynneet
2. yhdistynnette ette yhdistynne lienette yhdistynneet ette liene yhdistynneet
3. yhdistynnevät eivät yhdistynne lienevät yhdistynneet eivät liene yhdistynneet
pasivum yhdistyttäneen ei yhdistyttäne lienee yhdistytty ei liene yhdistytty
infinitivy
aktivum pasivum
I. infinitiv
krátký yhdistytä
dlouhý yhdistytäkseen
II. infinitiv
inessiv yhdistyessä yhdistyttäessä
instruktiv yhdistyten
III. infinitiv
inessiv yhdistymässä
elativ yhdistymästä
illativ yhdistymään
adessiv yhdistymällä
abessiv yhdistymättä
instruktiv yhdistymän yhdistyttämän
IV. infinitiv
nominativ yhdistyminen
partitiv yhdistymistä
V. infinitiv yhdistymäisillään
příčestí
aktivum pasivum
I. prézentu yhdistyvä yhdistyttävä
II. perfekta
yhdistynnyt yhdistytty
agentní yhdistymä
záporné adjektivum yhdistymätön

význam editovat

  1. spojit se, sjednotit se, sjednocovat se

související editovat