προσκομίζω

řečtinaEditovat

výslovnostEditovat

  • IPA: [prɔs.ko'mi.zɔ]

slovesoEditovat

  • tranzitivní

významEditovat

  1. dodat, přinést, poskytnout
    • ...σας διαβιβάζουμε αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων που προσκόμισε ο ανωτέρω καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με το επαγγελματικό ιστορικό του και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. – ...zasíláme Vám výsledky lékařských vyšetření, které dodal shora uvedený pojištěnec, a čestné prohlášení s přehledem jeho minulých zaměstnání, a žádáme Vás, abyste učinili příslušné kroky.
  2. (řidčeji) uvést, zmínit, ocitovat

synonymaEditovat

  1. προσφέρω, προσάγω
  2. εισάγω, αναφέρω

souvisejícíEditovat