завршити

srbštinaEditovat

variantyEditovat

  • završiti

slovesoEditovat

časováníEditovat

Infinitiv:
завршити
Přítomný čas Budoucí čas Minulý čas
I II Perfektum Pluskvamperfektum Aorist Imperfektum
Číslo Osoba
Jednotné I. завршим завршићу будем завршио (-ла, -ло) завршио сам био сам завршио заврших
II. завршиш завршићеш будеш завршио (-ла, -ло) завршио си био си завршио заврши
III. заврши завршиће буде завршио (-ла, -ло) завршио је био је завршио заврши
Množné I. завршимо завршићемо будемо завршили (-ле, -ла) завршили смо били смо завршили завршисмо
II. завршите завршићете будете завршили (-ле, -ла) завршили сте били сте завршили завршисте
III. заврше завршиће буду завршили (-ле, -ла) завршили су били су завршили завршише
Infinitiv:
завршити
Kondicionál Rod Přechodník Imperativ
I II Činný Trpný Prézentní Perfektní
Číslo Osoba
Jednotné I. завршио бих био бих завршио завршио (-ла, -ло) - - -
II. завршио би био би завршио завршио - - - заврши
III. завршио би био би завршио завршио - - -
Množné I. завршили бисмо били бисмо завршили завршили (-ле, -ла) - - - завршимо
II. завршили бисте били бисте завршили завршили - - - завршите
III. завршили би били би завршили завршили - - -

významEditovat

  1. dokončit