Nápověda:Přesměrování

Některé stránky ve Wikislovníku nemají vlastní obsah, ale pouze přesměrovávají čtenáře na jinou stránku; slouží jako další název této stránky. Pokud se čtenář pokusí přečíst stránku, která je pouhým přesměrováním, dostane automaticky obsah odkazované stránky, u jejíhož titulku bude uvedena informace „(Přesměrováno z Xyz)“.

Jak vytvořit přesměrování editovat

Pokud má název stránky X přesměrovávat na stránku Y, stačí vytvořit stránku X s následujícím textem:

#REDIRECT [[Jméno_stránky_Y]]

Pokud má např. stránka OSN přesměrovávat na stránku Organizace spojených národů, musí stránka 'OSN' obsahovat

#REDIRECT [[Organizace spojených národů]]

Tento příkaz musí být úplně prvním textem na stránce a musí být uveden naprosto přesně tímto způsobem (jinak přesměrování nefunguje). Může být však napsán malými písmeny. V příkazu #REDIRECT ani před ním např. nesmí být mezera, prázdný řádek apod. Po něm může následovat další text, např. poznámka o důvodech přesměrování, ale tento text většina čtenářů nikdy neuvidí.

Pokud necítíte potřebu vytvoření přesměrování zdůvodňovat, nevyplňjte shrnutí editace, systém to za vás udělá automaticky.

Narozdíl od ostatních projektů, se Wikislovník zabývá slovní zásobou ve všech jejích aspektech. Z tohoto důvodu, tu nejsou přesměrování ze zkratek, synonym apod., ale ani z tvarů ohebných slov (např. koupelněkoupelna) – viz též Wikislovník:Název článku##Ohýbané tvary slov a Wikislovník:Formát hesla#Ohýbané tvary slov.

Dvojité přesměrování editovat

Pokud přesměrování vede na stránku s dalším přesměrováním, na té stránce skončí, jinými slovy, přesměrování proběhne pouze jednou. Tato vlastnost zabraňuje případnému nekonečnému cyklu, kdy by přesměrování vedlo do kruhu a nikdy neskončilo. Proto je zvláště v případě, pokud přesunujete stránku, důležité zajistit, aby všechny přesměrovače vedoucí na původní název byly opraveny, jinak by vznikla nefunkční dvojitá přesměrování. K tomu může sloužit nástroj Odkazuje sem, který zobrazí všechny stránky (včetně přesměrování), které na danou stránku odkazují.

Přesměrování kategorií editovat

Ve Wikislovníku, na rozdíl třeba od WikiCommons, se přesměrování pomocí #REDIRECT [[cíl]] u kategorií nepoužívá.

Pokud rušená kategorie delší dobu nějaké články obsahovala nebo pokud k ní dosud směřují nějaké mezijazykové odkazy (interwiki) z cizojazyčných verzí Wikislovníku, je vhodnější s mazáním nějaký přiměřený čas počkat a pro mezidobí původní obsah nahradit šablonou {{Zastaralá kategorie}}, která upozorní její dosavadní uživatele na alternativu a pomůže s případným robotickým přesunem náhodně se objevivších článků, případně robotickou opravou chybných interwiki. Tato šablona plní do jisté míry úlohu přesměrování.