Uživatel:Dan Polansky/Požadavek pravdivosti

Princip, kterým se řídím, je tento:

  • Pokud o nějakém tvrzení či informaci víme, že je nepravdivé, tvrzení dlužno opravit či z Wikislovníku odstranit, a to i tehdy, pokud se najdou zdroje, byť by i vcelku seriózní zdroje, které informaci obsahují.

Nejsme na Wikidata, kde bychom mohli tvrzení ponechat ale deprekovat/deprecate.

Příklady použití principu:

  • Anglický tvar "anglistics", psáno s malým na začátku, se prokazatelně dle Google Books vyhledávání a podobných používá velmi zřídka, a není rozhodující, že ho uvádí český slovník. Tvar není ani v anglických slovnících online.
  • Česká fráze "hladový jako lev" není v Google Books k nalezení kromě jednoho slovníku. Polský Wikislovník nicméně frázi uvádí (pl:hladový jako lev) a trasuje ji do seriózního slovníku. Následkem se čtenář polského Wikislovníku ani nedozví, že se fráze neužívá nebo jenom málo. Fráze "hladový jako vlk" touto vadou netrpí, stejně jako fráze "hlad jako vlk".

Stránka W:en:Wikipedia:Verifiability praví: "In the English Wikipedia, verifiability means other people using the encyclopedia can check that the information comes from a reliable source." Tvrzení je zavádějící nebo v nesouladu s mým principem; neboť, ověřitelnost znamená že lidé mohou ověřit, že je tvrzení pravdivé, např. ve spolehlivých zdrojích. Ale věta hovoří o spolehlivém zdroji v singuláru. Tím implikuje, že existuje něco jako spolehlivý zdroj a že jeden takový zdroj stačí. Naopak opírat se u prověření tvrzení o jediný zdroj je v řadě oborů neseriózní. A ohánět se zdrojem i v případě, že existují silné argumenty ve prospěch tvrzení, že problematizované tvrzení je nepravdivé, zvlášť argumenty opírající se nějakým způsobem o jiné zdroje spíš než pouze úsudek argumentujícího, je neseriózní.

Na pravdě záleží. Princip ověřitelnosti je prostředkem k dosažení pravdy, nikoli součástí nějaké relativistické hry z kdovíjakého oboru jako sociologie vědy nebo nějakého jiného oboru popírajícího existenci objektivní pravdy. (Pokud objektivní pravda podle sociologie vědy stejně neexistuje, pak lze k jejím výrokům přistupovat tak, jako kdyby nebyly učiněny, neb nárok na pravdivost si stejně nečiní. Tím je trolovací obor zneškodněn a můžeme bez něj pokračovat v hledání pravdy.)

Odkazy: