Uživatel:Dan Polansky/Velká písmena v nadpisech

Návrh: Nechť je povoleno zadávání nadpisů od úrovně dva a výše s počátečním velkým písmenem.

Dle mého odhadu:[1][2]

 • Podpora: Beren, Nautil2, Dan Polansky, Danny B., Pajast
 • Proti: Lenka64, Eldron, -xfi-, nejspíš Honza Záruba.
 • Nevyhraněný: Reaperman.

Pozor: v nadpisech, ne v hlavičkách.

Argumenty pro:

 • (a) Pro: Tato změna je v souladu s doporučením pravidel českého pravopisu.
 • (b) Pro: Tato změna je v souladu se současnými českými typografickými konvencemi pro tvorbu nadpisů.
 • (c) Pro: Bez výjimky, všechny mnou zkoumané cizojazyčné Wikislovníky píší typografické nadpisy s velkým počátečním písmenem. Polský Wikislovník píše netypografické nadpisy malým písmenem a německý Wikislovník píše netypografické nadpisy velkým písmenem. Netypografickým nadpisem rozumím prostý řádek jako je "Antonyma:", nalezitelný například v německém Wikislovníku jako "Gegenwörter:", jenž sice slouží jako nadpis, leč formátován jako nadpis za pomoci prvku Hi z HTML není; rozpoznat ho lze dle přítomnosti dvojtečky na jeho konci; dvojtečka do typografického nadpisu nepatří.

Argumenty proti:

 • (d) Proti: První velká velká písmena unavují oči.
  • Výhrada: zdroj chybí. Tvrzení nezřejmo.
 • (e) Proti: Velká písmena je pracné napsat na klávesnici
  • Výhrada: Redaktoři a uživatelé nechť beztrestně zadají nadpisy malým písmenem; roboti či lidé to po nich opraví.
 • (f) Proti: Forma sleduje funkci či účel
  • Výhrada: Není jasné, co se tím přesně myslí.
  • Výhrada: Není jasná kognitivní hodnota nominálně popisného tvaru sleduje oproti je dlužno, aby sledovala. Popisně, zjevně někdy forma nesleduje přísně funkci či účel, nejsme-li například v architektonickém funkcionalismu nýbrž například v novogotickém stylu, novobarokním stylu, aj.
  • Výhrada: Účel Wikisklovníku nebyl na anglickém, francouzském, německém, italském a jiném Wikislovníku narušen tím, že píší nadpisy s velkými počátečními písmeny.
 • (g) Proti: Neboť druh informace vyznačený zde nadpisy je v papírových slovnících vyznačen z důvodu nedostatku místa pomocí symbolů, má být s nadpisy zacházeno zde jinak.
  • Výhrada: Nadpisy nejsou symboly a symboly nejsou nadpisy; argument neplauzibilní.