Uživatel:JAn Dudík/správci

Accessories-text-editor.svg Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Návrh části stránky Wikislovník:Správci, pasáž týkající se volby správců, verze 1.2

Žádost o práva správceEditovat

Žádosti se podávají na samostatné podstránce, tedy [[Wikislovník:Správci/Jméno uživatele]]. Opakovaná žádost se obvykle očísluje.

Minimální požadavkyEditovat

 • Nutným minimem pro žádost je alespoň tříměsíční aktivita v projektu.
 • Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikislovníku nebo mít na své stránce uveden jiný funkční kontakt na svou osobu.

Postup schvalováníEditovat

 1. Pod žádostí, kterou musí sepsat sám žadatel, přidávají ostatní editoři své hlasy a komentáře. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti a Zdržuji se hlasování.
 2. Hlasování trvá obvykle 14 dní, v případě potřeby jej byrokrat může prodloužit na maximálně měsíc.
 3. Hlasování je platné, zúčastní-li se jej alespoň 8 hlasujících (součet hlasů pro, proti a zdržuji se).
 4. Hlasovat jsou oprávněni všichni registrovaní uživatelé, kteří se registrovali a začali editovat na projektu alespoň dva měsíce před začátkem hlasování a mají 60 nediskusních editací (v heslech, přílohách, kategoriích nebo šablonách) za poslední tři měsíce před začátkem hlasování. Tyto editace nesmějí vzniknout pomocí automatizovaných nástrojů (např. AWB) ani importem z jiného projektu. Hlasování jednoho editora z více účtů je zakázáno.
 5. Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá. Stejně tak nelze počítat hlasy altenativních účtů a loutkových účtů.
 6. Hlasování uzavírá byrokrat, který kromě sečtení hlasů vyhodnotí argumenty hlasujících, zvláště, pokud je počet hlasů pro v rozmezí 2/3 – 3/4 ze všech platných hlasů.

Žádost o práva byrokrataEditovat

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádostiEditovat

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správceEditovat

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno. Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby byla tomuto správci z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

PotvrzeníEditovat

 1. Správce může požádat komunitu o opětovné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení.
 2. Kterýkoliv z aktivních editorů (s právem hlasovat) může správce v případě pochyb či nespokojenosti vyzvat k potvrzení. Takováto žádost by neměla být opakována dříve, než rok od zvolení či posledního potvrzení.
 3. Správce vyzvaný k potvrzení má měsíc na to, aby založil potvrzovací hlasování.
 4. Nezaloží-li správce v příslušné lhůtě potvrzovací hlasování, může jej založit kterýkoliv aktivní editor.
 5. Správce je potvrzen dle stejných kritérií, podle jakých se vyhodnocuje zvolení.