Wikislovník:Diskusní stránka

Diskusní stránka je speciální stránka Wikislovníku obsahující diskusi o obsahu příslušného článku. Pro prohlédnutí diskusní stránky k článku klikněte na odkaz diskuse poblíž okraje obrazovky. Pokud jste na stránce diskuse, kliknutím na článek se vrátíte zpět k hlavnímu článku.

Nevyhnutelně nastávají situace, ve kterých mohou spolupracující autoři vydělat na tom, že o heslu budou diskutovat – právě proto byl vytvořen jmenný prostor pro diskuse.

K čemu se diskuse používá? editovat

Ve Wikislovníku se diskusní stránky používají pro vylepšení obsahu hesla z hlediska obsahu. Mohou se na ně umisťovat otázky, výzvy, text odstraněný z hesla (např. pro svou zmatečnost či zaujatost), argumentace ohledně změn v textu, nebo poznámky k textu. Diskusní stránka slouží k nalezení k nalezení shody o podobě hesla apod.

Obecně však diskusní stránky neslouží pouze k obecným debatám o daném tématu. Wikislovník není chat, je to slovník. Jinými slovy, diskutujte o heslu, ne o jeho tématu.

Je ovšem jasné, že přispěvatelé jsou jenom lidé, takže se čas od času v diskusi objeví nějaká ostřejší debata – a občas dokonce vede k vylepšení hesla! Takže samozřejmě existuje jistá míra tolerance.

K čemu diskusní stránka neslouží editovat

Diskusní stránky (ani další stránky např. ve jmenném prostoru Wikislovníku) nejsou prostor ke stranickým diskusím, tj. zveřejňování subjektivních názorů na dané téma. Wikislovník není diskusní fórum ani propagandistická platforma. Jinými slovy, mluvte o heslu a jeho zpracování, nikoli o jeho předmětu. Viz též: Wikislovník:Wikietiketa.

Diskusní stránka není odkladiště podrobností, které se do hesla „nevejdou“. Pokud jsou nějaké informace pravdivé a relevantní, patří do hesla, pokud nejsou, není důvod je umisťovat do diskuse. Ovšem je možné nějakou spornou (v dané podobě nepřijatelnou) část textu dočasně odstranit z hesla a umístit ji do diskuse, aby mohla proběhnout debata o jejím vylepšení a zapracování do článku v přijatelné podobě. (Je ovšem vhodné zvážit, zda odkaz na porovnání provedené změny není lepší alternativou kopírování textu.)

Diskusní stránky uživatelů editovat

I vaše uživatelská stránka má diskusní stránku, která má navíc některé speciální schopnosti. Za prvé, v hlavičce stránky máte vedle vašeho jména přímý odkaz na vaši diskusní stránku. Pokud někdo vaši diskusní stránku upraví, na začátku každé stránky, kterou si budete prohlížet, bude zobrazen text Máte nové zprávy.

Tyto diskusní stránky mohou být občas využívány k osobní komunikaci mezi uživateli, ale je třeba si uvědomit, že tyto stránky jsou veřejné. Pokud chcete komunikovat soukromě, použijte e-mail (viz Nápověda:E-maily uživatelům).

Pokud chcete něco napsat do diskusní stránky nějakého uživatele, klikněte na odkaz diskuse při prohlížení osobní stránky uživatele (na kterou se dostanete kliknutím na uživatelovo jméno). Na stránce posledních změn a v seznamu vašich sledovaných stránek se můžete dostat na diskusní stránku uživatele pouhým kliknutím na odkaz (Diskuse) za uživatelovým jménem či IP adresou.

Standardy a konvence v diskusích editovat

Na diskusních stránkách platí několik konvencí. Nejedná se o striktní pravidla, ale jsou užitečná pro vyšší čitelnost a použitelnost diskusí.

Podepisujte svoje příspěvky: Podepíšete se tak, že do textu vložíte tři vlnovky (~~~), které budou po uložení nahrazeny vaším uživatelským jménem, případně IP adresou u nepřihlášených. Pokud vložíte čtyři vlnovky (~~~~), budou nahrazeny vaším uživatelským jménem a časem vaší editace. (Ve většině prohlížečů můžete podpis vložit i kliknutím na ikonku podpisu nad editačním okénkem.) Nezapomeňte, že toto platí pouze pro diskusní stránky; hesla se nepodepisují!

Odsazujte pro vyjasnění průběhu diskuse: Při odsazování se držte stromové struktury. Každá reakce má odsazení o jedno větší než příspěvek, na který se reaguje. Ze stromu i po vašem příspěvku musí zůstat jasné, kdo na koho reagoval a kdo na daný příspěvek reagoval dříve a kdo později. Odsazuje se zásadně dvojtečkou (:), nikdy neodsazujte mezerami!

Držte se následujícího postupu:

  1. Začíná se zcela vlevo bez odsazení
    1. Pokud se v diskusi chcete věnovat novému tématu, založte taktéž nový strom počínající zcela vlevo. Tento nový strom musí být mimo ostatní stromy!
  2. Vždy se reaguje hned za poslední přímou reakci (včetně jejího podstromu) na příspěvek, na který je reagováno. To udržuje i časovou posloupnost přímých reakcí na každý příspěvek.
    1. Pokud taková přímá reakce není, reaguje se přímo pod daný post.
  3. Vždy se odsazuje o jednu pozici více, než je odsazen post, na který chci reagovat.
  4. Pokud je strom diskuse příliš dlouhý, zvažte, zda má smysl v diskusi pokračovat (často je to je indikace, že jde o flame.)
    1. Pokud chcete přesto na velmi odsazený příspěvek reagovat, založte nový strom a zmiňte, na co reagujete. Zvažte také, zda není vhodné nový strom založit pod novým nadpisem, který by téma nového stromu výstižně popsal.

Oddělujte témata diskuse: Každé nové téma oddělte do samostatné sekce samostatným titulkem (== Téma ==). Tak bude možné přidávat příspěvky jen editováním příslušné části diskuse. Pokud použijete tlačítko + a zadáte název tématu, vloží se stejný titulek automaticky. Můžete také používat oddělovací čáru (----).

Postupujte shora dolů: Čím je příspěvek níže, tím je novější (a naopak).

Odkazujte dle potřeby: Pokud je řeč o nějakém konkrétním článku nebo stránce, odkazy na ně ušetří dalším diskutujícím nutnost vyhledávat je samostatně; a odkazy na neexistující články je mohou dostat na seznam žádoucích hesel.

Neměňte, co řekli jiní: Opravy překlepů a gramatických chyb jsou v pořádku, ale nevkládejte někomu do úst něco, co neřekl. Jestli budete opravovat či mazat svoje vlastní příspěvky, je na vás; vyhněte se ale zpětným změnám, které by znemožňovaly pochopit nebo zkreslovaly reakce ostatních. Větší refaktorizaci je vhodné vyznačit např. hranatými závorkami.

Držte se tématu: Diskusní stránky mohou být podstatně neformálnější, subjektivnější i humornější než články, ale slouží k rozřešení nějakého problému s článkem; osobní útoky k ničemu nevedou.